Regeringen föreslår att nästan 10 miljoner euro används nästa år för miljövänligare energiformer.

Sammanlagt 5 200 småhusägare har ansökt om det nya understödet som uppmuntrar till byte från oljeuppvärmning.

Understödet har beviljats sedan början av september som en del av en hållbar återhämtning som stöder en ekonomi som återhämtar sig från coronakrisen, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Målet är att skapa arbete och minska utsläppen från uppvärmning av byggnader.

— Med tanke på återhämtningen och sysselsättningen vore det idealiskt att värmerenoveringarna genomförs enligt en snabb tidtabell. Snabba utsläppsminskningar stöder också att man når målet om ett klimatneutralt Finland 2035, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.  

Även om antalet positiva beslut är stort räcker understöden ännu till tusentals husägare. Regeringen har också föreslagit ett anslag på cirka 9,7 miljoner euro i nästa års budget för att stödja småhusägare som byter ut oljeuppvärmning.

De som söker om understöd rekommenderas att göra det elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. En elektronisk behandling påskyndar behandlingen av ärendet.

Största delen av de som ansöker om understöd håller på att byta ut oljeuppvärmningen mot en luft-vattenvärmepump. Det näst populäraste är jordvärme.

För dessa och för dem som byter till fjärrvärme finns ett bidrag på 4 000 euro, och för andra icke-fossila uppvärmningssystem kan de som byter ut oljeuppvärmningen få ett understöd på 2 500 euro.

Fakta