Det är bäst att först samla erfarenheter av stadsboulevarder som utan alltför stora negativa effekter på omgivningen låter sig byggas, såsom längs Österleden.

Helsingfors fick efter många om och men en ny generalplan i förra veckan. Den behövdes nog för att möta framtidens utmaningar. Befolkningstillväxten har varit stark under senare år, och vi måste vara beredda på en fortsatt snabb tillväxt, frågan är bara hur snabb den blir, men också hur snabb vi vill att den ska bli.