Avsikten är också att utveckla stadskärnan under kommande år.

Upp till 80 procent av Vasas invånare bor inom en fem kilometers radie från centrum men staden saknar ett tydligt nätverk av huvudcykelvägar.

Därför utreder nu Vasa invånarnas trafikvanor. Staden kartlägger också hinder och möjligheter för cykling och gång. Den aktuella enkäten gör det möjligt för Vasaborna att komma med idéer och märka ut förbindelsebehov och problematiska ställen på kartan.

I ett pressmeddelande säger gatuplaneringschefen Siri Gröndahl att det ska vara snabbt och enkelt att ta sig till centrum från alla bostadsområden.

– Därför hoppas jag att Vasabor bidrar med kommentarer om i synnerhet planeringen av cykelvägnätet: hurdana nya förbindelser som behövs och var de allra bästa och högklassigaste cykelvägarna borde löpa.

Avsikten är också att utveckla stadskärnan under kommande år. Bland annat ska promenadcentrumet i Vasa byggas ut och utvecklas så att det blir ännu mångsidigare och attraktivare än tidigare, säger Gröndahl.

– Tanken är att stärka i synnerhet Hovrättsesplanadens roll som en lockande gångförbindelse mellan stadsstranden, stadens centrum och Resecentret.

Det här ska också minska koldioxidutsläppen från trafiken. Vasa siktar på att vara klimatneutral år 2030.

Programmet för främjande av cykling och gång görs i samarbete med företaget Sitowise och med stöd av Traficom.