Kommunikationsministeriet vill att lättrafiken vuxit med 30 procent fram till år 2030.

Transport- och kommunikationsverket Traficom stöder 51 projekt runt om i landet med sammanlagt 31,5 miljoner euro.

Syftet med projekten är att förbättra gång- och cykeltrafiken i städer och kommuner.

Traficoms investeringsprogram är del av Kommunikationsministeriets åtgärdsprogram – Program för att främja gång och cykling. Med hjälp av programmet ska gång- och cykeltrafiken i Finland ha utökats med 30 procent fram till år 2030.

Det handlar om en storsatsning, åtminstone jämfört med tidigare år då projekten fick dela på 3,5 miljoner euro.

Sammanlagt 131 ansökningar lämnades in. Bland de 51 kommuner och städer som beviljades stöd finns Närpes. Staden får 155 209 euro för en ny gång- och cykelled längs Tegelbruksvägen.

Också Raseborgs planerade cykelväg mellan Karis och Ekenäs stöds, med 650 000 euro.

Vasa får drygt 1,6 miljoner euro för att bygga ut lättrafikleder i Gerby och för att förbättra gång- och cykeltrafiken till stadens resecenter.

På listan över städer och kommuner som stöds finns också Kyrkslätt, Åbo och Borgå.

Se lista över alla projekt här.

Investeringsprogrammet utlyser en ny ansökningstid under detta år.

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) säger i ett pressmeddelande att städerna och kommunerna fungerar som dynamon i klimatarbetet. De projekt som nu stöd bedöms också ha en positiv inverkan på utsläppen i trafiken, och uppmuntra till gång- och cykeltrafik.

Den gemensamma nämnaren för alla kommuner och städer som beviljats stöd är att de långsiktigt förbinder sig till att utveckla lättrafiken.