Tidningen Maaseudun Tulevaisuus har kartlagt finländarnas inställning.

Över hälften av finländarna vill begränsa kommunernas rättigheter att tvångsinlösa privatägd mark, rapporterar tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

Tvångsinlösningar i planerings- och byggnadssyfte har de senaste åren lett till konflikter och rättsprocesser på olika håll i Finland.

Finländarnas inställning framgår av en kommunalvalsenkät som tidningen genomförde i december. I den deltog 1 031 personer, och av dessa var 52 procent för att begränsa kommunernas möjligheter att tvångsinlösa mark medan 26 procent var emot en sådan begränsning. 22 procent av deltagarna kunde inte ta ställning.

Motståndet mot tvångsinlösningar finns lika mycket på landsbygden som i städerna. Anhängare av borgerliga partier stödjer begränsningar i större utsträckning än vänsterpartierna, skriver tidningen.

Undantaget är dock Samlingspartiets anhängare. Under hälften av dem vill begränsa kommunernas rättigheter i det här avseendet.