Ett nytt lagförslag kan underlätta för stormarknader att få bygglov i Kungsporten väster om Borgå centrum.

Enligt tidningen Uusimaa förbereds som bäst ett lagförslag gällande markanvänding och bygglov som kunde leda till att man fick lov att bygga en stormarknad i Kungsporten.

Enligt lagförslaget skulle den undre gränsen för en stormarknad för detaljhandel stiga från 2 000 kvadratmeter till 4 000 kvadratmeter. Det skulle betyda att man kan placera en sådan marknad på andra ställen än där de är inritade på landskapsplanen.

Dessutom föreslås det att man överger klassificeringen av affärer. Då skulle detaljvaruhandeln inte behandlas annorlunda än andra affärer.

Den nya lagen skulle träda i kraft i mars år 2017.

Merja Vikman-Kanerva, direktör för regionplaneringen vid Nylands förbund säger till Uusimaa att lagförslaget ändå inte nödvändigtvis betyder att man kan bygga i Kungsporten. Stora affärer för detaljhandel ska också i framtiden placerar nära centrum.

Vikman-Kanerva säger också att det inte ännu är riktigt klart hur den nya lagen skulle tolkas i många frågor. Några snabba lösningar till den efterlängtade stormarknaden i Kungsporten bjuder den inte nödvändigtvis på.