Omröstningen splittrade Samlingspartiet, SDP och VF. Också Sannfinländarna motsätter sig.

Åbo går vidare med planerna på en snabbspårväg. Det beslöt fullmäktige i staden på måndag kväll, efter omröstning.

Spårvägen, som försvann från gatubilden 1972, har diskuterats i över tio års tid i Åbo. Främst är det De gröna som varit den pådrivande kraften. I måndagens omröstning var 49 ledamöter för fortsatt planering medan 16 var emot. Två ledamöter var frånvarande och en röstade blankt.

De små partierna i Åbo – Centern, KD och Blå – röstade nej, liksom också Sannfinländarna. Samlingspartiet, SDP och VF splittrades i frågan och hade ett fåtal ledamöter som röstade mot fortsatt planering.

Planeringen av sträckan Kråkkärret—Salutorget—Hamnen beräknas kosta 15 miljoner euro.