Det finns märkbart lite coronasmitta inom kollektivtrafiken, visar internationell forskning. Det här bekräftas också av statsjärnvägarna VR och Helsingforsregionens trafik HRT.

VR och HRT har i sin egen uppföljning av smittspridningen konstaterat att coronasmitta som kan härledas till kollektivtrafiken är lika med noll. Båda bolagen har uppmanat sina passagerare att använda mask och undvika högljutt tal när de reser kollektivt.

HRT säger i ett pressmeddelande (på finska) att man har vidtagit flera åtgärder för att passagerare och personal ska känna sig trygga. Av största vikt är också kundernas eget beteende.

En orsak till att förekomsten av smitta inom kollektivtrafiken är liten är att resorna ofta är korta och att passagerarna sitter tysta. På så sätt sprids aerosolerna som innehåller virus inte lika effektivt som när man talar eller skriker. Luftcirkulationen i bussar och tåg är god, luften byts ut på några minuter.

Trots att såväl VR:s som HRT:s personal tillbringar merparten av arbetsdagen i kollektivtrafiken har coronasmitta inte heller spridits bland personalen.

Internationella undersökningar bekräftar

Den internationella kollektivtrafikförbundet UITP följer noggrant med coroansituationen inom kollektivtrafiken.

– Risken att smittas av coronavirus inom kollektivtrafiken är verkligen liten om anvisningarna följs och passagerarna beter sig ansvarsfullt, säger UITP:s generalsekreterare Mohamed Mezghani.

Internationella undersökningar i bland annat Storbritannien, Frankrike och Tyskland visar att risken att smittas av coronavirus inom kollektivtrafiken är svinnande liten.

– När passagerarna bär munskydd,  iakttar en god handhygien  och undviker att tala högljutt är resandet tryggt. Tack och lov är det naturligt för oss finländare att vara tysta när vi reser kollektivt, säger HRT:s avdelningschef Mari Flink.

Flink påpekar att städningen har effektiverats och att den luft som cirkulerar via ventilationssystemet är frisk utomhusluft.

Färre resande under pandemin

Omkring hälften av VR:s och HRT:s passagerare använder numera munskydd. I tågens Extra-klass är munskydd obligatoriskt sedan slutet av oktober.

Distansarbetet har märkbart minskat resandet. I höst har antalet tågpassagerare uppgått till omkring hälften av antalet vid samma tid i fjol. HRT:s passagararvolym är cirka 60 procent av det normala eller 800 000 resor under vardagar.

– Tågresandet har inte upphört på grund av coronan, men formerna har ändrat, säger VR:s Topi Simola som är chef för kollektivtrafiken.