Enligt Statistikcentralen fanns det 511 900 fritidshus i Finland år i fjol. Det här är mer än 2 000 fler än året innan.

Omkring 95 procent av fritidshusen ägdes av privatpersoner eller dödsbon. Under 2000-talet har flest fritidshus byggts i Lappland och Södra Savolax, i båda landskapen har det byggts över 8 000 fritidshus.

På Åland och i Mellersta Österbotten byggdes endast ungefär 1 000 sommarstugor under åren 2000–2019. De ivrigaste stugbyggarna fanns i Kuusamo, S:t Michel och Nyslott. Här byggdes över 1 500 sommarstugor under samma period.

Stugbyggandet har avtagit med 34 procent de senaste tio åren. Under 2010–2019 byggdes 32 500 nya stugor. Under 2000-2009 byggdes 48 900 stugor.

Bland de 10 stugtätaste kommuner finns två som har färre än 15 000 invånare. Dessa är Pargas och Kuusamo.

Här finns flest stugor

  • Kuopio: 10 847
  • S:t Michel: 10 558
  • Pargas: 8 904
  • Lojo: 8 500
  • Nyslott: 8 942
  • Tavastehus: 8 423
  • Kouvola: 7 795
  • Salo: 7 058
  • Kuusamo: 6 964
  • Raseborg: 6 672