Att skrinlägga redan planera byggprojekt är att skjuta sig själv i foten, säger intressebevakare.

Intressebevakarorganisationen Byggnadsindustrin RT vädjar till kommunernas ledning om att fortsätta med offentliga byggprojekt på ett så normalt sätt som omständigheterna tillåter. Man uppmanar också att kommunerna startar nya byggprojekt, i enlighet med investeringsplaner som gjordes innan coronavirusutbrottet.

Om möjligt borde dessa projekt tidigareläggas och på så sätt stimulera ekonomin, skriver Byggnadsindustrin i ett pressmeddelande.

De begränsande åtgärder som genomförts i kampen mot coronaviruset har inte drabbat byggnadsbranschen lika hårt som andra branscher, konstaterar Byggnadsindustrin, och byggnadsbranschens sysselsättande betydelse kommer att understrykas ytterligare när krissituationen är över.

I den vädjan som intressebevakaren sänt till kommunernas ledning varnar man för att avbryta eller bromsa planerade investeringar. Det skulle innebära att de begränsningar som gjorts för att arbetet ska kunna fortsätta förblir outnyttjade och att samhällets förmåga att återhämta sig från krisen försvagas, heter det i pressmeddelandet.

Oljeprisets djupdykning och frånvaron av trafik gör arbetet enklare, samtidigt som ogjort arbete skapar en större renoveringsskuld, motiverar Byggnadsindustrin.

— Det finns kommuner där man förstår situationen och till och med ökar byggandet. Sedan finns det kommuner som överväger nedskärningar. Fenomenet att man skjuter fram nödvändiga och planerade infrastrukturarbeten på grund av coronaviruset är farligt och måste upphöra. Då skär man i den del av samhället som fortfarande mäktar med att skapa skatteintäkter och välfärd, säger Byggnadsindustrins vice vd Paavo Syrjö i den vädjan som gått ut till kommundirektörerna.