Kaj Lindqvist, SFP, är Sibbos nya kommunstyrelseordförande. Som sin viktigaste uppgift ser han att förhandla fram ett nytt arbetsavtal med kommundirektören Mikael Grannas, vars kontrakt snart löper ut.

Kaj Lindqvist är ett känt ansikte ute i kommunerna i Svenskfinland. I sommar går han i pension från Kommunförbundet, där han arbetar i över 30 år, bl.a. som utbildningschef. Som sista arbetsuppdrag höll Lindqvist i trådarna för en utbildningsserie för  nya förtroendevalda där han själv också föreläste.

Som nybliven pensionär är risken ändå liten att tiden blir lång. Lindqvist räknar med att arbetet som kommunstyrelsens ordförande tar ca 2 dagar i veckan.

– Jag har tänkt att jag ska sitta på kommunkansliet en av de dagarna, säger Lindqvist. På det sättet är det lätt för både tjänstemän och invånare att komma i kontakt med honom.

Redan nu har kontakten från invånarna blivit tätare. Då Lindqvist besökte Sibbomässan var det många som kom fram till honom och hade tankar om vad han som kommunstyrelsens ordförande borde ta tag i. Också butiksuppköpen kan ta längre än vanligt.

– Min fru säger att det tar mycket längre att gå med mig i butiken nu eftersom jag alltid  blir och diskuterar med någon, säger Lindqvist.

Kommunalpolitiker sedan 80-talet

Lindqvist har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Sibbo sedan 80-talet, men posten som styrelseordförande är ny.

– Fast jag har mycket erfarenhet är det här uppdraget ändå nytt, men jag tror jag har förutsättningar att sköta uppgiften, säger Lindqvist med glimten i öga.

Som styrelseordförande leder Lindqvist det operativa arbetet och kommunstyrelsen bereder de ärenden som fullmäktige sedan behandlar.

– Det betyder att jag måste vara mer insatt i ärendena än en vanlig fullmäktigemedlem. Men jag är medveten om vilket ansvar jag har och hur mycket arbete uppdraget kräver.

Lindqvist påpekar att han som styrelseordförande är kommundirektörens förman. Att förnya den sittande kommundirektörens arbetsavtal ser han också som den viktigaste uppgiften han har framför sig i höst. Grannas kontrakt på sju år löper snart ut och de officiella förhandlingarna om fortsatt avtal förs i höst.

– Vi är alla mycket nöjda med honom och hoppas att han vill fortsätta, säger Lindqvist.

Läs en längre intervju med Kaj Lindqvist i nästa nummer av Kommuntorget som kommer ut i september.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *