Att han har varit jord- och skogsbruksminister och riksdagsman vet de flesta. Men hur många känner till att Kommunförbundets nya verkställande direktör Jari Koskinen är finsk mästare i innebandy, en hängiven ishockeyspelare och en hejare på golf med 14,1 i handicap?

Motion och idrott är en viktig, nästan oumbärlig, del av Jari Koskinens liv. Utan innebandyn på torsdagar och ishockeyn på onsdagar och söndagar, skulle livet vara i otakt.

– Jag har alltid varit sportintresserad och jag har alltid rört på mig. Jag gillar att tävla och jag har alltid tyckt att lagtävlingar är roligare än individuella idrotter.

Din roll i laget, anfallare eller försvarsspelare?
– Det beror på hur många spelare som deltar. Är vi tillräckligt många väljer jag helst att vara försvarsspelare. Är vi för få blir jag oftast anfallsspelare. Men jag trivs i båda rollerna.

Hurudan förlorare är du?

– För mig spelar det ingen roll om vi vinner eller förlorar. Det är inte viktigt. Jag är med därför att det är roligt.

Som den tystlåtna tavastländare han är, skryter han inte precis med sina framgångar på idrottsarenorna eller i politiken. Men så småningom kryper det i alla fall fram att hans innebandylag S.C. Dalmac är regerande finländska mästare i innebandy i veteranklassen.
Laget som är ett av de äldsta innebandylagen i Finland kommer att försvara titeln i FM-turneringen som startar i november och pågår till april.

– Vår lagkapten brukar skämt-samt säga att det säkraste vårtecknet i Finland är när Dalmac vinner FM-guld, säger Koskinen med ett stolt leende.
Det är med andra ord viktigt att vinna, trots att du just sa tvärtom?
– När det gäller Dalmac så är det viktigt. Självklart är vårt mål att vinna serien!
Jari Koskinen tillträdde som Kommunförbundets verkställande direktör den första oktober. När han ska beskriva sig själv som ledare gör han det med hjälp av sporttermer.
– Jag är lagspelare, både när jag idrottar och när jag jobbar. Trots att vi som jobbar i Kommunförbundet har olika roller – några gör snygga passningar, andra gör mål – måste vi alla arbeta med samma mål för ögonen.

Hög trovärdighet är A och O

Ett av hans viktigaste uppdrag som vd är att leda kommunsektorns intressebevakning, att axla rollen som en av Finlands viktigaste lobbare. Hur känns det?
– För att lyckas i sin intressebevakning måste Kommunförbundet ha hög trovärdighet. Vi ska ha bra analyser och vi ska vara noggranna i våra kalkyler. Fakta som Kommunförbundet lägger fram ska vara tillförlitliga och användbara.
Koskinens mandat är åttaårigt, dvs. till slutet av 2022. Under denna tidsperiod kommer kommunernas verksamhet att genomgå en enorm förändring. Med social- och hälsovårdsreformen överförs hälften av kommunernas uppgifter och personal till nya självstyrande regionala områden. I ett andra skede kommer områdena att överta andra uppgifter av kommunerna, det talas till exempel om andra stadiets utbildning.
– Hårt arbete väntar, nickar Koskinen och påpekar att målsättningen är att minska kommunernas kostnader.
Kommunförbundet deltar aktivt i de arbetsgrupper regering-en har tillsatt för att förbereda vård- och regionförvaltningsreformerna.

– Vårt förbund har stor sakkunskap i vad reformerna innebär för våra medlemmar, dvs. kommunerna och samkommunerna. Därför att det viktigt att vi är med och påverkar inifrån i ett tidigt skede.

Framtidens kommuner har handlingsfrihet

Det finns en stor ”reformtrötthet” i kommunerna just nu. De som upplever ”mammutrefor-merna” som hot borde enligt Koskinen se möjligheterna i stället.
– Framtidens kommuner kommer att få en större handlingsfrihet när den statliga reg-leringen lättar. Kommunerna får själva bestämma hur de utformar sin service. De behöver inte längre vänta på att riksdagen ska stifta nya lagar.
I Koskinens vision är samarbetet mellan kommunerna ut-brett och välfungerande i fram-tiden.

– Under min tid som förtroendevald i Hauho hade vi ett utmärkt samarbete med grannkommunerna Tuulos och Lammi. Vi delade tjänstemän och hade gemensamma nämnder. Jag hoppas och tror att den här typen av samarbete kommer att bli vardag i framtiden.

I dag har såväl Hauho, som Tuulos och Lammi gått ihop med Tavastehus. Kommer antalet kommuner med andra ord att minska?
Som vd vill Jari Koskinen också jobba för att Kommun-förbundet ger sina medlemmar bästa möjliga service.
– Vi måste hela tiden fråga oss hur vi kan stödja kommuner-na. Har de problem ska vi hjälpa dem att lösa dem.

Förutom Finlands kommuner är också landskapsförbunden och sjukvårdsdistrikten med-lemmar i Kommunförbundet.

Koskinen inser att det finns en risk att de nya självstyrande områdena väljer att sköta sin intressebevakning själva utan Kommunförbundet, kanske i samarbete med privata lobby-företag.
– Vi ska givetvis vara medvetna om denna risk. Samtidigt vet vi att de nya områdena kommer att behöva utbildning och hjälp i synnerhet i början. Kommunförbundet har hög kompetens i social- och hälsovård och vill naturligtvis betjäna de nya områdena, säger han.

JARI KOSKINEN

  • Född: 1960 i Hauho utanför Tavastehus
  • Utbildning: Politices magister, Helsingfors universitet
  • Talar: Finska, svenska, engelska och lite tyska
  • Familj: Hustrun Minna och två barn födda 1991 och 1993
  • Bor: I Tavastehus och Helsingfors
  • Parti: Samlingspartiet.
  • Karriär: Riksdagsledamot 1996-2009, jord- och skogs-bruksminister 2002-03 och 2011-14. Direktionsmedlem i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i London 2009-11. Kommunförbundets verkställande direktör 2015-2019
  • Kommunala förtroendeuppdrag: Fullmäktigeledamot i Hauho i 28 år, därefter i Tavastehus i tre år. Styrelseordförande och fullmäktiges vice ordförande i Tavastlands landskapsförbund i tio år.
  • Kuriosa: Hans första vd-jobb var i Tavastehus för ishockeylaget HPK. I dag är han HPK:s styrelseordförande
  • Hobbyer: Ishockey, innebandy (FM guld), golf (handcap 14,1)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *