Ledarskap 10.8.2017

Sökande till direktörstjänst JO-anmäler Lovisa

En av de sökande till stadsdirektörstjänsten i Lovisa vänder sig till JO. Det är stadens tidigare näringslivsansvariga Tiina Keskimäki som har lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman angående stadsdirektörsvalet i Lovisa, skriver tidningen Östnyland.

Keskimäki anser att rekryteringsprocessen måste göras på nytt eftersom staden inte har gjort en lagstadgad jämförelse av de sökandes meriter.

Stadsdirektörstjänsten har sökts av femton personer.

 1. Alaheikka Risto, Torneå, Senior Industrial Adviser, ekonomie magister
 2. Andersson Niklas, Raseborg, klusterutvecklare, Master of Natural Resources
 3. Elonheimo Pekka, Brahestad, församlingspastor, Master of Sacred Theology
 4. Härkönen Jarmo Juhani Otto, Helsingfors, livskraftschef, diplomingenjör
 5. Jäppinen Tuula, Lovisa, innovationssakkunnig, doktor i förvaltningsvetenskaper
 6. Keskimäki Tiina, Vanda, styrelseordförande, ekonomie magister
 7. Kettunen Kirsi Elina, Borgå, ekonomidirektör, ekonomie magister
 8. Malms Kim, Lovisa, politices magister
 9. Oksanen Tilda, Esbo, högskolepraktikant, förvaltningsmagister
 10. Raivio Timo, utlandet, verkställande direktör, diplomingenjör
 11. Sjödahl Ralf, Lovisa, företagskonsult, fastighetsförmedlare, politices magister
 12. Soinio Eero, Lojo, utvecklingsdirektör, tf näringslivsdirektör, agronomie- och forstmagister
 13. Wuorela Hannu, S:t Karins, direktör, filosofie magister

En sökande har önskat att inte få sitt namn offentliggjort och en har dragit tillbaka sin ansökan.

Fyra kandidater har gått vidare i processen. De är Jarmo Härkönen, Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl.

Den nya Lovisadirektören väljs för 7 år.

NU INLEDS VÅR LEDARSKAPSSATSNING: STARTSEMINARIUM 23-24.8.2018
Greppa komplexa utmaningar. Fördjupa dina nätverk. Håll dig uppdaterad.

Mer info och anmälan | Läs mer om ledarskapssatsningen (PDF)
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här