Stå för din åsikt. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Självförtroendet kommer med åren.

Kommundirektör Gösta Will­man, 60 år, kan se tillbaka på en lång karriär som kommunal ledare. Tio år som kommundi­rektör i Pedersöre och tretton som stadsdirektör i Nykarleby har gett honom perspektiv på vad det innebär att leda en kom­mun.

– Ledarskap handlar om förtro­ende och om ärlighet. Jag vill att folk ska kunna lita på mig, att jag står för min åsikt.

När han var yngre lade han ofta sin själ i beredningsarbetet, sökte koncensus och undvek konflikter.

”Som stadsdi­rektör måste man följa sin egen etiska kompass.”

– Beredningarna blev en del av min personlighet och det var jobbigt att förlora omröstning­ar. Numera har jag inga problem med att bli överkörd av de förtro­endevalda.

Yrkesskickligheten hos en kom­mundirektör sitter inte i förmå­gan att hantera Excel-filer eller Powerpoint-presentationer, me­nar Willman.

– Som 60-åring upplever jag att jag har koll på läget. Självförtro­endet kommer med åren. Det är viktigare för mig att budge­ten i Nykarleby har ett holistiskt perspektiv än att den innehåller snygga grafer.

Vem är stadsdirektörens främsta uppdragsgivare?

– Självklart är det invånarna i Nykarleby. Men det är viktigt att inte springa efter dem som skriker mest. Som stadsdirektör måste man följa sin egen etiska kompass.

Gösta Willman är aktiv på Face­book, men han har blivit försikti­gare med sina statusuppdatering­ar. Numera undviker han konse­kvent att kasta sig in i FB-diskus­sioner om politik och religion.

– Jag för kommunens talan och kan därför inte ha en egen agen­da som privatperson.

Det finns mycket osäkerhet i budgetarbetet i kommunerna just nu. De många statliga refor­merna skapar förvirring.

– Spelplanen för kommunerna är allt annat än klar.

Osäkerheten har gjort att ut­vecklingsarbetet har avstannat i många kommuner.

– Vi som har varit med länge, tyckte nog att det var roliga förr när vi fick utveckla i stället för att avveckla.

Budgetarbetet är alltid svårt i Nykarleby. Orsaken är de sto­ra svängningarna i pälsdjursnä­ringen.

– Efter den internationella skin­nauktionen i september är vi klo­kare. Då vet vi hur de kinesiska skinnuppköparna reagerar på de fallande börskurserna i Kina.

Som Finlands pälsdjurskommun nummer ett påverkas Nykarleby starkt av upp- och nedgångarna inom pälsnäringen. Enligt forsk­ningsinstitutet Pellervo härstam­mar nästan en femtedel av skat­teintäkterna i Nykarleby från pälsdjursnäringen. Stadsdirektör Willman är något försiktigare.

– Min fingertoppskänsla säger att det är mellan 10 och 15 procent.

Vid årsskiftet planerar Gösta Willman att göra något så ovan­ligt som att gå ner i arbetstid.

– Drömmen är att ha fredagarna lediga, säger han. Stadsdirektör är jag 24/7 men nedtrappning­en skulle öka mina chanser att umgås med min fru som är kyr­koherde åtminstone en dag per vecka. Och så skulle jag kunna skida med gott samvete i vinter.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *