Tanken att byta bransch blir allt vanligare bland kommundirektörerna. Enligt en undersökning som gjordes i juni 2018 har över hälften av kommundirektörerna övervägt att byta från kommunsektorn.

Kommundirektörerna är inte längre förvaltningsmänniskor, utan ser sig allt mer som proffs på ledarskap, och vill stärka sin ledarskapskompetens även från andra sektorer.

82 % av kommundirektörerna bedömer i undersökningen att deras arbetsförmåga är rätt bra eller mycket bra i förhållande till de psykiska krav som arbetet ställer.

– Det här är ett utmärkt resultat med tanke på de aktuella stora omvälvningarna i kommunsektorn, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen. Över 95 % av kommundirektörerna känner entusiasm i sitt arbete och är energiska, medan 77 % anser att de har bra möjligheter att påverka. Arbetet som kommundirektör är belastande men samtidigt inspirerande och givande.

– Drygt hälften av kommundirektörerna har alternativa planer för yrkeskarriären, säger Kietäväinen. Denna andel har under de senaste åren ökat avsevärt. 57 % har övervägt byte av bransch och 38 % byte till en annan kommunorganisation. Alternativa planer är vanligast hos under 40-åringar (68 %) och personer som arbetat högst två år som kommundirektör (67 %).

Hot och trakasserier

Av kommundirektörerna uppgav 41 % att de har upplevt hot eller trakasserier i sitt arbete.

– Det är bra om kommunerna har anvisningar för hotfulla situationer och trakasserier som tjänsteinnehavare och förtroendevalda upplever. Det krävs mer diskussion om hotfulla situationer och trakasserier i kommunerna och även i allmänheten, och ingripandet i trakasserier borde i större utsträckning också tas upp på utbildningar, säger Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen.

I ljuset av resultaten tycks varken landskaps- eller vårdreformen inverka på kommundirektörernas välmående så mycket som den allmänna diskussionen låter påskina. Drygt hälften av de kommundirektörer som svarade på enkäten sade att diskussionen om den pågående landskaps- och vårdreformen inte har någon som helst inverkan på den egna arbetshälsan. Men 28 % upplever ändå att den aktuella diskussionen inverkar negativt på arbetshälsan.

Enligt undersökningen fungerar samarbetet med kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens ordförande väl. Kompetensen hos ledamöterna i kommunstyrelsen och den strategiska ledningen av styrelsen borde enligt de personer som svarade få större uppmärksamhet.

80 % av kommundirektörerna har ett utvecklings- eller resultatsamtal årligen. 73 % är rätt nöjda eller mycket nöjda med samtalet. De rutiner enligt vilka villkoren för arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden granskas får kritik: 41 % av kommundirektörerna är rätt missnöjda eller mycket missnöjda med dem.

Resultaten framgår av en undersökning som genomfördes i juni och som besvarades av 184 kommundirektörer. Svarsprocenten var 59. Undersökningen genomfördes i samarbete med Keva, Kommunförbundet och Finlands Kommundirektörer rf. Motsvarande undersökning har genomförts med cirka två års mellanrum sedan 2007.

>> Ladda ned sammanfattningen av resultaten från undersökningen (PDF) på finska.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *