– Är de nya självstyrelseområdena egentligen de nya kommunerna? Jag ser det som en risk i motsats till andra som ser en möjlighet. Vi borde utmana regeringens fattiga vision om framtidens kommuner, säger Pargas kommundirektör Patrik Nygrén.

Kommundirektörsdagarna pågår som bäst i Pargas. Ett tjugotal kommundirektörer samt sakkunniga från Finlands Kommunförbund samlas för att höra på experter och diskutera aktuella frågor. Och stora frågor finns det gott om. Ekonomin är ett givet diskussionsämne.

Patrik Nygrén, som hälsade välkommen,  har jobbat ett halvt år som stadsdirektör i Pargas. Han sade att man med fog nu måste säga att vi lever i en brytningstid. Den ekonomiska recessionen är djup och verklig.

-Ekonomin är i balans i Pargas, vi har minskat på lånen och det ser ganska bra ut. Men vad gäller statsandelsreformen hör Pargas stad till en av de stora förlorarna. Vår finansiering kommer successivt att naggas i kanterna. Utan den reformen hade vi årligen haft en finansiering på 3,8 miljoner mera, konstaterade Nygrén.

Nygrén har läst regeringsprogrammet och medger att han är chockad över vissa formuleringar. Bland annat talas det om kommunen som garant för livskvalitet medan man tar bort redskapen, styrmedel för just sådana frågor.

Strömmen av asylsökanden kommer automatiskt på tal då direktörerna samlas.

-Vi har berett frågan i rasande fart och är nu klara att öppna Korsnäs kurscentral för asylsökanden, berättar Christina Båssar, färsk direktör i Korsnäs.

Ingen hade kunnat förbreda sig på situationen och Båssar berättar om en beredskapsövning för ett par år sedan. Då övade man sig för en plötslig flyktingström men hela idén kändes då helt utopistisk.

Direktören för Kommunförundets juridiska ärenden, Arto Sulonen, kommenterar diskussionen om hur många social- och hälsovårdsområden som behövs.

-De här områdena kommer sannolikt att ta hand om betydligt flera frågor, andra stadiets ut bildning, landskapsfrågor, service som ordnas utanför kommunerna som samarbete i dag.

I dag vet vi att områden är demokratiska organisationer med fullmäktigen som utses genom direkta val.

-Men några frågor är öppna med tanke på självstyrande områden, det är rätt till egna organisationer, den andra är den ekonomiska självstyrelsen. Hurdant finansieringssystemet kommer att  bli är en svår fråga. Hur sammanhänger det att regeringen vill förstärka styrningen av social och hälsovården samtidigt som områdena är självstyrda.

Sulonen tippar att social och hälsovårdsministeriet kommer att styra, men då kan vi med andra ord inte längre tala om självstyre.

Kommundirektörsdagarna pågår till och med torsdag och Kommuntorget rapporterar regelbundet från Pargas.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *