Konservativt, hierarkiskt, långsamt – är det så kommunen fungerar eller är det förlegade fördomar? Ledarskapscoachen Staffan Kurtén ser hur allt fler organisationer går in för att förändra sin verksamhetskultur.

– I hierarkiska organisationer rör sig idéer, beslut och information uppifrån ner. I dagens värld är denna organisationsmodell ”waste of brains”, slöseri med resurser, säger Staffan Kurtén och tillägger:

– All visdom sitter inte i hörnrummet, därför är det dumt att inte utnyttja de övriga hjärnorna i organisationen.

Arbetslivet förändras i rasande tempo och trenden är global.

– Människor vill att deras jobb ska ha betydelse, att de ska kunna påverka och göra avtryck. De vill inte sitta i ett rum mellan klockan 8 och 16.30. De vill vara med och bidra där saker händer, säger han med emfas.

När det psykologiska arbetskontraktet förändras blir delaktighet och arbetsgemenskap till och med viktigare än lönen.

– Den generation som idag kommer ut i arbetslivet vill ha ett jobb med mening och mission. För den här gruppen kan kommunerna bli intressanta, säger Kurtén.

Staffan Kurtén är grundare och arbetande styrelseordförande i HRM Partners, ett Helsingforsbaserat företag som specialiserat sig på förändringsledarskap inom arbetslivet. Han har coachat såväl företagsledare som anställda i förändringsprocesser på organisations- och individnivå. Ett av HRM Partners specialområden är karriärplanering och självledarskap för människor som mist sina jobb när företag sanerat eller lagts ner. Och ja, han har själv erfarenhet av att blir bortsanerad. Han blev det själv för 25 år sedan. Då grundade han HRM Partners och startade sin egen framgångssaga.

– 90 procent av min erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap kommer från den privata sektorn. Men jag ser att den offentliga sektorn redan länge tagit modell av den privata. Det beror på den relativt snabba förändring som skett i arbetslivet, på både privata och offentliga sektorn. Det finns fler likheter än olikheter mellan dessa två.

Start up-företag och försökskultur

I dag söker många organisationer i förändring modeller i till exempel start up- och tillväxtföretag.

– I  mindre organisationer fungerar denna nya modell, men det går inte att leda en stor organisation som en start up. Däremot kan man alltid knycka idéer!

Kurtén ser inget hinder för att kommunerna tar modell av försökskulturen i start up-företag också om tidshorisonten i kommunerna är längre och beslutsprocessen långsammare.

– Det måste vara tillåtet att testa olika idéer också i kommunerna. Ibland misslyckas man och det ska givetvis också vara tillåtet.

Rädslan för att göra fel och tvingas schavottera i offentligheten hämmar människors kreativitet och lust att testa nya saker.

– I kommuner verkar det vara viktigast att beslutet går rätt till – inte alltid att beslutet blir bra.

Staffan Kurtén är övertygad om att den trend som sveper genom arbetslivet – för att inte tala om social- och hälsovårdsreformen – kommer att tvinga kommunerna att förnya sin verksamhetskultur.

– Verksamhetskulturen är jätteviktig till exempel när en kommun rekryterar personal, säger han.

Kommunens attraktionkraft viktig

Dagens kommuner månar om sitt rykte och sina brands, de vill attrahera potentiella inflyttare och företag som söker nya etableringsorter.

– I framtiden kommer det att vara lika viktigt att tänka på kommunens attraktionskraft som arbetsplats eller arbetsgivare. I det sammanhanget har kommunens verksamhetskultur stor betydelse, understryker Kurtén.  

Han hoppas att kommunledningen, den politiska ledningen och tjänstemannaledningen tillsammans, går in för att bygga en ny verksamhetskultur i sina organisationer; skrota onödiga hierarkier, engagera personalen genom att uppmuntra dem till delaktighet.

–Det är okay att behålla de byråkratiska ramarna i kommunen om det inte är möjligt att slopa dem. Går det inte att riva murarna, så går det i alla fall att ändra på livet innanför murarna!, säger han optimistiskt.

Konkreta steg visar förändring

Ledningen, fortfarande både den politiska och tjänstemännen, har ett stort ansvar för själva förnyelseprocessen.

– Ledningen ska hålla förändringen vid liv genom att själv föregå med gott exempel. Detta förutsätter att ledningen använder sin mun och sina öron till att engagera människor, vara autentiska och hyggliga vuxna. Bra saker har en tendens att sprida sig.

Förnyelsen ska gärna också vara fysisk och synlig. Riv väggar och ändra sittordning, möblera om.

– Förändring ska synas rent konkret för att människorna ska orka hålla den levande. Det behövs en styrgrupp, ambassadörer och förändringsagenter som vittnar om att projektet går framåt. Mät framstegen och gör dem synliga. Det kommer att komma bakslag på vägen och de tacklar man när de kommer.

Staffan Kurtén om…

Staffan Kurtén är en av grundarna av HRM Partners. Företaget har specialiserat sig på karriärplanering och självledarskap.

Leddningsgrupper:  De är oftast för homogena. Mötena är för mycket bakåtsnack, siffersnack och silotänkande. Under ledningsgruppsmötet ska alla medlemmar ta på sig kommundirektörens hatt och tänka som en kommundirektör!

Sitt eget förhållande till kommuner. Efter att ha kandiderat i ett kommunalval i Esbo blev jag suppleant i en nämnd. I nämnden var det mycket snack och lite beslut. Vi fick som nämndmedlemmar aldrig veta vad våra få beslut ledde till. Den perioden visade att kommunalpolitik inte är något för mig. Men det var som sagt länge sedan.

Skillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn. Vi ska inte dra alltför stora skiljelinjer mellan kommunala, statliga och privata sektorn. Allt ledarskap oberoende av sektor handlar om att få människor att fungera och vilja fungera tillsammans.

Människor. Jag tror på det goda i människan. Men om hen inte får blomma kan det gå fel. Största orsaken till att människor byter jobb i dag är en dålig relation till chefen.

Självledarskap. För att kunna leda sig själv måste man känna sig själv väl – detta är utgångspunkten I en modern arbetsgemenskap har alla ansvar för verksamheten och för att saker fungerar, inte bara chefen. Innan du börjar kritisera andra, fundera på hurudan du är själv.

Ett gott ledarskap. Det finns inte bara ett sätt, utan många. För att ”ledarrocken” ska sitta måste ledaren själv hitta ett recept som passar. Beakta i vilken situation verksamheten och organisationen befinner sig och hurudana människorna som ska ledas är. Receptet för ett bra ledarskap är inte det samma i en kommun som i en expertorganisation, ett dagis, en skola och en pappersfabrik. Det finns många ingredienser till ett gott ledarskap, men var och en måste komponera sitt eget recept.

Fakta/ Staffan Kurtén

  •    Grundare, delägare och arbetande styrelseordförande i HRM Partners
  •    Diplomekonom från Hanken
  •    Skrivit fyra böcker om självledarskap
  •    Coachar ledare och ledningsgrupper i självledarskap, karriärfrågor och ledarskapsutveckling
  •    Medverkar som utbildare i Kurstorgets ledningsgruppsverkstäder i år. Här kan du läsa mera om verkstaden i Mariehamn 5-6 februari.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *