Uleåborg valdes till Finlands aktivaste kommun. Staden uppmuntrar till en fysiskt aktiv livsstil och till att hitta möjligheter att röra på sig för att må bra.

Uleåborg belönades vid Idrottsgalan med Uno-pokalen och titeln Finlands aktivaste kommun på torsdag kväll den 17 januari.

– I Uleåborg främjar vi idrott och motion och en fysiskt aktiv livsstil genom en modell som går under namnet Liikkuva Oulu. Modellen går ut på att öka den sociala gemenskapen och samarbetet mellan olika aktörer i staden och att främja kommuninvånarnas möjligheter att röra på sig. I stadens strategi har vi skrivit in att välmående är till för alla, säger stadsdirektör Päivi Laajala.

Ett viktigt mål för Uleåborgs stads idrotts- och motionstjänster är att stödja motion och hälsofrämjande aktiviteter så att idrotts- och motionstjänsterna är tillgängliga för alla invånare, oberoende av ålder, kön, förmögenhet, färdigheter eller fysisk aktivitet.

– Uleåborgs stad vill tacka Kommunförbundet, Undervisnings- och kulturministeriet och Idrottsgalan för att kommunernas arbete lyfts fram på detta sätt. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja invånarnas hälsa och välfärd och skapa förutsättningar för motion, säger Laajala.

Idrott och motion som kommunens attraktionsfaktor 

Tävlingen Finlands aktivaste kommun, som arrangerades andra året i följd, genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet, Idrottsgalan och Undervisnings- och kulturministeriet.

I år sökte man en kommun som med hjälp av idrott och motion lyckats stärka livskraften och den sociala gemenskapen på orten. Vid valet av de tre finalisterna betonades särskilt hur väl kommunen lyckats göra idrott och motion till en attraktionsfaktor och i vilken mån idrotten och motionen bidragit till den sociala gemenskapen i kommunen.

Det slutliga valet gjordes av Idrottsgalans stora råd, som består av mer än 300 representanter för olika samhällssektorer i Finland.

– De kommuner som deltog i tävlingen har på ett förtjänstfullt sätt visat hur olika sektorer kan samarbeta så att idrott och motion görs till en del av planläggningen, undervisningen, byggandet, hälsa och välfärd, fritidsaktiviteter och den sociala gemenskapen. Kommunerna har också insett vilken betydelse idrott och motion har för kommunens image, säger Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero, som delade ut Uno-priset.

Tävlingens tre finalister var Uleåborg, Kouvola och Vichtis. Totalt deltog 73 kommuner i tävlingen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *