Så här i corona-tider är kanske inte kopiering det första man kommer att tänka på. Kommunernas kopieringslicens omfattar nu även digital kopiering och kopiering av noter och sångtexter för internt administrativt bruk i kommunerna.

Nästan alla kommuner har en gällande kopieringslicens från Kopiosto. Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera och skanna bilder, utdrag och artiklar ur böcker, tidningar och webbmaterial, göra pressöversikter och även dela kopior digitalt. Kommunernas kopieringsavtal berör kommunernas interna administrativa verksamhet, såsom kommunens interna kommunikation, personalutbildning eller beredande och planering av kommunens administrativa beslutsfattande.