Kommunernas marknadsföring har blivit mer systematisk och har fått mer resurser visar Kommunförbundets marknadsföringsundersökning. Oftast profileras kommunen med hjälp av livsmiljön, boendet eller det geografiska läget.

Nästan hälften av kommunerna tror att satsningarna på marknadsföring kommer att öka de närmaste åren.

– Marknadsföringsåtgärderna har en stark koppling till kommunernas strategiska mål. Bland kommunerna som svarat hade 52 procent gjort upp separata marknadsföringsplaner utgående från målen, säger Kommunförbundets marknadsföringschef Eija Rautiainen.

Undersökningen (på finska) gällde marknadsföringens resurser, mål och planering, kommunens profilering, lockbeten för inflyttning, den visuella framtoningen, metoderna för marknadsföringskommunikation och samarbetet med reklambyråer.

Totalt 79 procent av de tillfrågade anser att sociala medier är en mycket viktig marknadsföringskanal.

Kommunförbundets marknadsföringsundersökning i kommunsektorn genomfördes i november 2018. Enkäten besvarades av 111 kommuner, det vill säga 37,6 procent av fastlandskommunerna. Undersökningen genomfördes nu för fjärde gången (senast 2016).

Samarbete och sociala medier

– Kommunerna samarbetar med andra kommuner i synnerhet inom turismen men också i närings- och företagsmarknadsföringen. Däremot är samarbetet med andra sammanslutningar såsom turistorganisationer samt aktörer inom näringsliv och kultur mindre vanligt.

Kommunerna profilerar sig främst med hjälp av livsmiljö, boende och geografiskt läge. Bild: www.raseborg.fi.

– Man satsar mer än tidigare på intern marknadsföring och kommunikation till kommunens personal. Det ger också marknadsföringen utåt en bred bas och naturlig kraft. Kommunerna och personalen har också tagit i bruk digitala metoder i marknadsföringen. Totalt 79 procent av de tillfrågade anser att sociala medier är en mycket viktig marknadsföringskanal, säger Eija Rautiainen.

Miljön och boendet toppar profileringen

Oftast profileras kommunen med hjälp av livsmiljön och boendet. Därefter kommer faktorer som geografiskt läge, naturen samt barn- och familjevänligheten.

De vanligaste konkreta föremålen för marknadsföringen är sevärdheter och tomtmark.

41 procent av kommunerna anlitar reklam- eller kommunikationsbyråer regelbundet, medan 55 procent gör det ibland. För två år sedan var siffrorna 38 och 37 procent.

Av en utomstående byrå väntar kommunerna sig fram för allt innovationer, men lokalkännedom och erfarenhet av det kommunala ansågs också vara viktigt. Konkurrensutsättning av marknadsföring och jämförelse av skapande arbete ansågs vara ganska svårt.

Heltidsanställda marknadsförare finns det främst i de stora städerna. Men även i medelstora kommuner har man anställt flera informatörer och marknadsförare. I de flesta kommunerna är det kommundirektören som har marknadsföringsansvaret.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *