Idensalmi stad och partnerskapsnätverket By Iisalmi knep segern i FM i kommunal marknadsföring med kampanjen ROCK By Iisalmi! 

I juryns motivering heter det att kampanjen är träffsäkert vald med  välvalda frontfigurer. I Kampanjen får ett extra plus för sitt breda engagemang bland ortens företag och invånare. I kampanjen fokuserade inte enbart på synlighet och dragningskraft utan påverkade också invånarnas stolthet över sin hemort .

Silvret gick till Pudasjärvi stads kampanj Järjen äärellä och bronset till Helsingfors stads miljösektor för projektet Bättre kommunikation om gatuarbeten.

I FM i kommunal marknadsföring deltog sammanlagt fyrtiosex (46) bidrag. Tretton (13) bidrag kortlistades. FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för sextonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis. Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer (SEKES ry) och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.  

Prisutdelningen skedde under Kommunmarknaden i Helsingfors den 15 september.