Nyheten kom för en månad sedan, på onsdagen fick hon priset. Forskaren och universitetslektorn Siv Sandberg får Folkbildningspriset på 15 000 euro.

Sandberg belönas för en betydande insats som folkbildare i förvaltningsfrågor och vid val.

Intervju på Kommuntorget: ”En chock i glesbygdens valkretsar. Så beskriver forskaren Siv Sandberg resultatet i söndagens riksdagsval.”

Till Svenska Folkskolans vänner säger Sandberg att samhällsintresset tog fart redan i 12-års åldern.

– Skrivandet och kommunala framtidsfrågor fyller fortfarande min vardag, berättar hon och fortsätter:

Det som i dag oroar forskaren är begriplighetsklyftan mellan politiker och medborgare. Ord och termer som alla förstår har ett viktigt demokratiskt värde, som alla ska hjälpas åt att värna om.

– Allt fler professionella politiker utrycker sig med komplicerade tekniska begrepp som är svåra att förstå, även för välutbildade. Det gör folk rädda och passiva alldeles in onödan, och kan utgöra en grogrund för destruktiv samhällsaktivitet.

Priset motiveras så här:

”Siv Sandberg har vid sidan av sin gärning som forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi gjort en betydande insats som folkbildare i förvaltningsfrågor och vid val. När landsomfattande strukturreformer stått för dörren, och det varit särskilt angeläget att beakta hur den svenska språkgruppens utrymme och rättigheter påverkas, har Sandberg med sin expertis stått till förfogande som kommentator i olika medier, som föreläsare och utbildare. Skickligt och på klarspråk har hon förklarat komplicerade processer och analyserat konsekvenserna. Hon har undervisat hela redaktioner, och gett såväl kommunala och regionala beslutsfattare som allmänheten nödvändig information. Som forskare och utredare har hon bidragit med sitt gedigna kunnande också i övriga Norden. Siv Sandberg har gjort ett folkbildningsarbete av ovärderlig betydelse för det svenska i Finland och det demokratiska bildningssamhället.”