​Kostnaderna för kommunerna ökar, medan landskapsandelarna minskar på Åland.

”– Man ålägger kommunerna fler skyldigheter men höjer inte andelarna.”

Åsikterna om kommunernas uppgifter och statsandelarnas utveckling följer samma trend på Åland som på fasta Finland. Fler uppgifter kommer men pengarna tryter.

Kristina Wikberg, svensk direktör på Kommunförbundet, berättar att man på fastlandet regelbundet samlas till en diskussion med statsmakten för att reda ut vad nya lagar i praktiken betyder för kommunernas utgifter.

– Skulle jag vara kommunalt aktiv skulle jag kräva ett gemensamt, runt bord på även Åland, sade Wikberg under sitt besök på Åland på tisdagen.

Sedan 2013 finns faktiskt ett avtal om samarbete mellan kommunerna och landskapsregeringen. Alla avtalsfrågor ska upp i det forumet.

– Men, vi har inte varit riktigt nöjda med hur det fungerar i praktiken, säger Erik Brunström, direktör på Ålands kommunförbund.

Tio kommundirektörer ställde upp och träffade Kommunförbundets sakkunniga som besökte Åland på tisdagen.

Behov av ny kommunallag

Projektledare Camilla Berggren presenterade planen på den nya webbsidan Kommuntorget där alla intresserade bjuds in att delta. Honnörsorden är kommunikation – inte bara information.

Ålänningarna ställde sig positiva till att delta i en gemensam webbsida för hela Svenskfinland. Speciellt betonade man hur viktigt det är att lätt hitta fakta om invecklade kommunala frågor.

Bland de frågor som avhandlades var socialvården som ska samordnas på Åland och frågan om hur kommunallagen fungerar. I dag avviker systemet helt från det som tillämpas i riket.

– Borde också Ålands kommunallagstiftning förnyas? Behovet finns och nämns ofta i festtal men vi tycks inte vara kapabla att satsa, var en av åsikterna.

På Åland pågår samhällsservicestrukturreformen oberoende av det finländska arbetet. Man ska bilda ett kommunalförbund som tar hand om socialvården i sin helhet utom
barn- och äldreomsorg.

Kommunförbundet besöker regelbundet sina sexton medlemskommuner på Åland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *