Också lärare i grundskolan permitteras. Andra stadiets utbildningspersonal berörs inte.

Vasa stad permitterar högst 3 500 anställda i år och nästa år. Permitteringarna är, beroende på arbetsuppgift, 3–14 dagar. Verksamheter som är kritiska för staden drabbas inte av permitteringar. Det samma gäller för verksamheter som har egen finansieringsmodell. Permitteringarna beräknas spara 2,7 miljoner euro för staden.

Till en början var det tänkt att till och med 4 500 anställda skulle beröras, men antalet minskade när besluten om permittering togs. Vasa är i ekonomiskt trångmål på grund av ett ackumulerat underskott men vill trygga invånarnas service trots permitteringarna. Med anledning av detta skjuts en del permitteringar fram till nästa år.

— På så sätt finns det tid för planering av permitteringarna och för en vettig tidtabell. Vi strävar efter att belasta personalen så lite som möjligt, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Lärare permitteras

Lärare i grundskolan permitteras i tre dagar. Permitteringsdagarna koncentreras enligt staden till dagar ämnade för arbetsplanering och fortbildning.

Permitteringarna rör inte lärare i gymnasierna och yrkesskolan Vamia. Dessa finansieras av staten, och permitteringar skulle inte innebära inbesparingar för Vasa.

Permitteringarna rör inte heller psykologer, kuratorer och personliga assistenter i grundskolan.

Vårens permitteringar beaktas

När permitteringar genomförs inom småbarnspedagogiken beaktas de permitteringar som genomfördes i våras på grund av coronavirusepidemin. De sju dagar långa permitteringarna rör den personal som inte permitterades i våras.

Permitteringarnas längd inom den tekniska sektorn och koncernstyrningen är i huvudsak 14 dagar långa. Permitteringarna omfattar inte veterinärer, vattenverk, avfallshantering eller räddningsverk. Den sistnämnda finansieras förutom av Vasa också av regionens andra kommuner.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.