I Vasa stads budget för år 2019 fortsätter balanseringen av ekonomin. Kommunalskatten föreslås höjas med en halv procent och lånemängden ökar till år 2020. Nästa år blir en vändpunkt för ekonomin.

Sysselsättningsläget i hela landet har förbättrats. Befolkningsminskningen i Vasa har stannat av och i år och nästa år väntas redan en liten befolkningsökning.

– Vi har många positiva saker på gång i staden och sysselsättningen samt folkmängden utvecklas på ett gynnsamt sätt. Även investerare är intresserade av staden, berättar stadsdirektör Tomas Häyry.

Höjning av kommunalskatten

Skatteinkomsterna väntas öka under de följande tre åren och statsandelarna uppskattas öka efter årets svacka och uppgå till ca 107 miljoner euro år 2019. Stadens budget försvagas av de ekonomiska riktlinjer som staten har planerat för år 2019.

− Vi föreslår att kommunalskatten höjs med 0,5 procent, dvs. att den nästa år skulle vara 20,5 procent. Det här beror på att stadens personalutgifter under åren 2018–2019 ökar med ca 10 miljoner euro. Utgifterna ökar i och med kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och på grund av att de konkurrenskraftsavtalsenliga nedskärningarna i semesterpenningen upphör. Även timresursutökningen inom den grundläggande utbildningen ökar personalutgifterna. Fastighetsskatterna skulle förbli oförändrade, säger tf ekonomidirektör Jari Karjalainen.

Lånemängden ökar till år 2020 men den skulle år 2021 vara mindre än i år, dvs. ca 3700 euro per invånare.

Barnskyddet får tilläggsmedel

Budgeteringen för servicen hålls oförändrad. Tilläggsmedel beviljas närmast inom socialsektorn.

− Anslagsökningen inom socialsektorn berör i synnerhet barnskyddet, för vilket ytterligare anslag på ca 560 000 euro anvisas, berättar Karjalainen.

− Som helhet ser nästa år ut att vara en avgörande vändpunkt med tanke på ekonomin, efter det inverkar den allmänna ekonomiska tillväxten i Vasa även på vår kommunala ekonomi, sammanfattar Häyry.

Läs meddelandet från Vasa stad

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *