De ekonomiska utsikterna är goda på kort sikt. Men det finns en risk att ekonomin överhettas av för generösa statliga stödpaket.

Hur kunde skatteintäkterna öka trots att coronapandemin orsakade permitteringar och uppsägningar? Svaret är att den finländska arbetsmarknaden är ojämlik. Det var de kvinnodominerade låglönebranscherna som drabbades hårdast medan höglönebranscher fortsatte anställa.

I det senaste avsnittet av Torgpodden diskuterar SFP:s Joakim Strand, Swedbanks chefsekonom Heidi Schauman och Borgås finansdirektör Henrik Rainio konsekvenserna av pandemin, men också vad som händer efter den. Det finns en risk för att stödpaketen leder till en överhettning av ekonomin och att räntorna skjuter i höjden.

När ska regeringen vidta åtgärder för att balansera den offentliga ekonomin och vad måste den investera i? De goda nyheterna om det brittiska bolaget Johnson Mattheys fabriksplaner i Vasa är en fingervisning om hurdan politik som behövs.

Lyssna också på Torgpodden # 16 med Christopher Masar, Miia Lindström och Heikki Kaukoranta.