Regeringen stödjer ensamföretagarna med 100 miljoner euro. Syftet med stödet är att möjliggöra fortsatt lönsam företagsverksamhet efter coronaepidemin. Kommunerna sköter det praktiska arbetet.

Det är Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet som tillsammans har berett en finansieringsmodell för ensamföretagare i coronavirusläget.  Ansökningsomgången ska inledas så fort detaljerna i modellen blir klara.

Ensamföretagare är viktiga för det finska samhället och därför är det bra att det finns ett sätt att stödja dem, heter det i ett gemensamt pressmeddelande från Kommunförbundet och Arbets- och näringsministeriet.

Syftet med stödet till ensamföretagare är att möjliggöra fortsatt lönsam företagsverksamhet efter det avbrott i verksamheten som coronavirusepidemin orsakat.

– Kommunerna har god kännedom om hur situationen ser ut för ensamföretagarna i området och goda kontakter till företagstjänster, säger näringsminister Mika Lintilä.

I kraft i sex månader

Kriterierna för stödet är desamma för alla kommuner. Stödets storlek är 2000 euro. Staten finansierar stödet i sin helhet genom att i tilläggsbudgeten för 2020 anvisa 100 miljoner euro av närings-, trafik- och miljöcentralernas bevillningsfullmakter för företagsstöd.

En förutsättning för stödet är att företagsverksamheten har varit lönsam innan den avbröts. Stödbeloppet ska vara konstant och det ska kunna användas till alla kostnader för företagsverksamhet, särskilt till fasta kostnader såsom hyror. Det tidsbegränsade stödprogrammet ska vara i kraft i sex månader.

– Genom att stödja lönsam företagsverksamhet över en svår tidsperiod stöder vi inte bara företagarna, utan också kommunernas livskraft. Via kommunernas företagstjänster når stödet snabbt och effektivt dem som behöver det, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Stöd kan beviljas företagare vid sidan om utvidgat utkomstskydd för arbetslösa. Den kommun som beviljar stödet ska säkerställa att stödet inte blir överkompenserande i förhållande till företagsverksamhetens omfattning.

Kommunerna kan genomföra finansieringen med stöd av kommunernas allmänna kompetens, och modellen förutsätter ingen ny lagstiftning. Kommunen ska avtala med arbets- och näringsministeriet om att utföra uppdraget. Kommunerna får också samarbeta med varandra.

Här finns mera information om stödet.