Harry Jansson, vice lantråd i landskapsregeringen på Åland tycker det är symptomatiskt för coronakrisen att öriket lämnas utanför.

Regeringen Marins stödpaket på 1,4 miljarder euro till kommunerna består av en utökad andel av samfundsskatten och av utökade statsandelar.

Andelen av samfundsskatten höjs med 10 procent till 42,13 procent av avkastningen. Ändringen ökar kommunernas intäkter från samfundsskatten med sammanlagt 520 miljoner euro – 410 miljoner euro i år och resten under de följande åren.

Statsandelen för basservice utökas med 550 miljoner euro. En tredjedel ska fördelas jämnt per invånare och två tredjedelar på basis av de utdelningsandelar som tillämpas vid redovisningen av kommunalskatten i år.

Tjänster som stöder barns, ungas och familjers välfärd får ett tillägg på 112 miljoner euro i statsandelen för basservice. För att säkerställa att tjänsterna för äldre fungerar föreslås ett tillägg på 60 miljoner euro.

Tabellen nedan visar hur mycket mera kommunerna får i år genom statsandelar, andelen av samfundsskatten och hur stor ökningen är per kommuninvånare.

De åländska kommunerna finns inte med i stödpaketet. I regeringens protokoll från beslutet om stödpaketet heter det att de utgifter som coronakrisen orsakat Åland ska utredas. Under hösten fattas beslut om tilläggsstöd för att kompensera dessa utgifter.

Jussi Lammassaari, specialsakkunnig vid Finansministeriet, säger att statsandelarna för fastlandet inte omfattar den statliga finansieringen för Åland. Vad gäller stödpaketet till sjukvårdsdistrikten så säger Lammassaari att Åland har till viss del beaktats, eftersom läkare från distrikten gjorts tillgängliga för öriket.

Harry Jansson, vice lantråd Ålands landskapsregering, säger att de åländska kommunernas frånvaro i stödpaketet är symptomatiskt för hur Åland behandlats under hela coronakrisen.

— I vissa fall har vi varit inkluderade på förhand, i andra fall har det varit en kamp och ibland har vi blivit helt utanför, som till exempel i fallet med stöd som kunde sökas via Business Finland och NTM-centralerna.

— Vi måste säkert göra en särskild framställning om detta, för det finns inget annat avtalat om detta.

Jansson, som är kommunansvarig i landskapsregeringen, säger att ingen från Finansministeriet har varit i kontakt med honom om stödpaketet.

— Det är möjligt att man på ministeriet hänvisar till vår självstyrelsebehörighet, men den är satt ur spel på grund av beredskapslagen så vi borde ha tillgång till dessa pengar.