Permitteringar och omplaceringar är nu vardag i de flesta kommuner.

Kimitoöns kommun har avslutat de samarbetsförhandlingar som föranletts av regeringens beslut om undantagsåtgärder, som i sin tur stängt en del av kommunens verksamhet.

Resultatet av samarbetsförhandlingarna är att högst 55 anställda permitteras i högst 90 dagar. Hur många som permitteras beror på i vilken mån personalen kan erbjudas ersättande uppgifter, skriver kommunen på sin webb.

Samarbetsförhandlingarna har inte berört personal inom social- och hälsovården och kommundirektör Anneli Pahta säger att utgångspunkten varit att trygga den vården.

De första permitteringsbesluten tas denna vecka, vilket innebär att de första permitteringarna börjar en månad senare, under sista veckan i maj.

Hangö permitterar färre än väntat

Också Hangö har avslutat sina samarbetsförhandlingar. Inledningsvis omfattades 120 anställda av förhandlingarna, men i slutändan kommer 56 personer att permitteras.

Det här sker trots allt först i maj, rapporterar Yle Västnyland, eftersom stadsstyrelsen vill bekanta sig med ärendet bättre. Främst är det anställda inom stadens kultur- och idrottssektor och inom småbarnspedagogiken som är utan uppgifter.

Hangö strävar att omplacera anställda, vilket också Ingå, som fattade beslut om samarbetsförhandlingar i veckan, gör.

Till Västra Nyland säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström att målet med de två veckor långa förhandlingarna inte är att säga upp anställda och vid sidan av permitteringar ska andra alternativ utredas.