Kommuntorget intervjuade några kommunmänniskor om hur de ser på pensionsreformen i sina kommuner.

 1. Vad är bra och vad är dåligt med pensionsreformen?
 2. Vilka blir effekterna av reformen i din kommun?
 3. Vad kan kommunen dvs. arbetsgivaren göra för att de äldre ska orka med jobbet?
 4.  Har du räknat ut din egen pensionsålder?

Mikko Ollikainen, kommundirektör, Vörå

 1. Fördelen är att den rikliga yrkeskunskapen och erfarenheten, som finns hos anställda som arbetat länge, stannar längre i kommunerna. Nackdelen kan bli att arbetstagarnas motivation och ork tryter. Detta beror långt på vilken arbetsuppgift den anställda har.
 2. Det känner jag inte till i nuläget. Farhågan är att det kan leda till fler sjukfrånvarodagar av de orsaker som jag relaterar till ovan.
 3. Genom att kontinuerligt och på flera plan arbeta för personalens välmående. Det kan till exempel handla om gymnastikkurser för anställda och fler utvecklingssamtal.
 4. Det torde ligga betydligt närmare 70 än 60. Jag jobbar gärna så länge hälsa står mig bi.

Thomas Karlsson, stadskamrer, Raseborg

 1. De ekonomiska fördelarna är att reformen åtminstone i teorin minskar kostnadstrycket på den offentliga ekonomin. Men kommer detta att ske också i praktiken? Det har sina fördelar att folk jobbar längre, men den andra sidan av långa arbetskarriärer är att nyrekryteringen i kommunerna skjuts upp.
 2. Jag tror inte att reformen får några dramatiska effekter för Raseborg. Personalkostnaderna på kommunsektorn är höga och jag hoppas förstås att reformer minskar kostnadstrycket. En positiv sak är att branscher med arbetskraftsbrist gynnas när personalen har möjlighet att jobba kvar längre.
 3. Vi kan motivera de äldre genom att berätta för dem att de behövs, att de fyller en funktion på arbetsplatsen. Äldre anställda är en kunskapsresurs som det är svårt att ersätta. Kommunen kan tillmötesgå de äldre genom att erbjuda flexiblare arbetstider och smidiga lösningar över lag.
 4. Inte exakt, men jag vet på ett ungefär att jag kommer att få jobba ett halvt år mer och är nöjd med det.

Erika Strandberg, förvaltningschef, Kimitoöns kommun

 1. Det är bra att man tjänar in pension under hela arbetslivet. För den enskilda arbetstagaren är det förstås sämre att man måste jobba längre, men däremot förbättras pensionssumman för de flesta åldersgrupper. En klar försämring är att villkoren för deltidspension ändras och försvagas. I kommunerna har deltidspensionen använts för att anställda ska orka jobba kvar till den egentliga pensionen.
 2. Förlorarna i reformen har ansetts vara de som är födda på 1960- och 1970-talen. De här är de största ålderskategorierna i vår kommun. Största delen av vår personal kommer att få förhöjd pensionsålder.
 3. Med hjälp av planen för tidigt stöd och ingripande försöker vi tillsammans med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården diskutera problem i ett tidigt skede, följa upp sjukfrånvaron och stöda återgången till arbetet. Preventiva åtgärder främjar längre arbetskarriärer. Vi tror också på att man orkar mer om man sköter sin kondition. Därför ordnar vi olika motionsgrupper och uppmuntrar våra anställda att röra på sig.
 4. Min lägsta pensionsålder är 66 år 9 månader, men min målsatta pension är 69 år.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör, Kårkulla

 1. Det är svårt att från arbetsgivarhåll säga direkt vad som är bra och dåligt och vilka effekterna blir på sikt. Rent allmänt innebär reformen att pensionsålder stiger gradvis, vilket betyder längre yrkeskarriärer.
 2. I och med att personalen jobbar längre hålls även ”tyst” kunskap längre i huset och kan sedan gradvis ges vidare. På många Kårkulla-enheter är arbetet både fysiskt och psykiskt tungt. Frågan är om förlängningen av pensionsåldern även förlänger åren i arbetslivet. Eller ökar sjukfrånvaron? Orkar och kan de anställda hålla sig med samma arbetsrytm och metoder?
 3. Personal som kan och orkar jobba längre trivs ofta i sitt jobb och är motiverade. Arbetsgivaren kan ännu mer poängtera förebyggande metoder som förlänger arbetskarriärerna och vi ska inte heller glömma möjligheten till rehabiliteringar.Arbetsgivaren och arbetstagarna bör tillsammans söka nya och alternativa metoder att möta eventuella problem som kan uppkomma i samband med pensionsreformen. Det gäller både kollektivavtalsmässiga- och lokala överenskommelser.
 4. Min pensionsålder kommer att fastställas senare.

Publicerat i magasinet Kommuntorget 1/2016.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *