I år försvagas kommunekonomin med över en miljard euro, trots regeringens stödpaket.

Coronaepidemin försvagar kommunernas ekonomi med totalt 1,7 miljarder euro år 2021.

Det här visar Kommunförbundets prognos, som grundar sig på enkätsvar från 65 ekonomidirektörer i större städer. I dessa städer bor nästan fyra miljoner människor, alltså 73 procent av befolkningen.

Merparten av den ekonomiska förlusten, eller 1,4 miljarder euro, förklaras av minskade skatteinkomster. Kommunernas kostnader förväntas år 2021 öka med 200 miljoner euro till följd av coronaepidemin.

– Det här visar för första gången hur mycket coronakrisen kommer att påverka kommunerna också nästa år. Vi måste börja förbereda oss inför detta redan i höstens budgetbehandling. Stödpaketet till kommunerna har hittills endast gällt år 2020, säger Minna Karhunen, verkställande direktör vid Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

Nya stödbeslut behövs

Vad gäller ekonomin i år så visar de senaste uppgifterna att coronaepidemin försvagar städernas och kommunernas ekonomi med över en miljard euro trots de stödåtgärder regeringen beslutat om för kommunerna år 2020.

Enligt Karhunen betyder det här att kommunerna står för en dryg tredjedel av coronaepidemins ekonomiska konsekvenser år 2020.

– Regeringen har lovat att i budgetbehandlingen återkomma till de ekonomiska förluster som uppstår för kommunerna. Det behövs ännu nya stödbeslut för detta år, samtidigt som man kommer överens om nästa års åtgärder, säger Karhunen. 

Kommunförbundet uppdaterade sin bedömning av coronaepidemins ekonomiska konsekvenser också för sjukvårdsdistriktens del. Enligt bedömningen kommer sjukvårdsdistriktens ekonomiska situation att försvagas med minst 600 miljoner euro till följd av coronakrisen.

– Den fjärde tilläggsbudgetens kompensation på 200 miljoner euro täcker ungefär en tredjedel av sjukvårdsdistriktens underskott. Den här obalansen måste tas upp i budgetbehandlingen i september, säger Karhunen och tillägger att också för sjukvårdsdistriktens del måste konsekvenserna för 2021 diskuteras under årets budgetbehandling.