I vår flyttar FPA samman med Österbottens TE-byrå i Närpes. Tillsammans bildar de en samservicebyrå och nu vill man även ha med polismyndigheten i samarbetet.

Vill ha med polisen

Stadsstyrelsen i Närpes godkände avtalet kring en samservicebyrån med Österbottens TE-byrå och FPA. Närpes stad har tidigare skickat förfrågan till magistraten och nu även till polisen.

– Vi hade representanter med oss från polisen i Vasa vid vårt möte, säger Olav Sjögård, ordförande för Närpes stadsstyrelse.

Samservice är ett sätt att erbjuda myndighetstjänster och andra tjänster koncentrerat från samma ställe.

Rådgivare lotsar

Stadsfullmäktige tog i december beslut om att inrätta en samservicebyråsamservicebyrå i
Närpes stad under år 2016.

Samservicebyrån ska finnas i det före detta ämbetsverkshuset och en samservicerådgivare anställs på 80% av heltid.

– Samservicerådgivaren ska vara en hjälpande hand som lotsar invånarna till rätt instans och också kan hjälpa med hur man får service på nätet, säger Olav Sjögård.

Planeras öppna i april

Polisen erbjuder service gällande tillståndsärenden två gånger i veckan i Närpes. Sjögård säger att det det vore bra att få med polismyndigheten i samarbete så att invånarna kunde boka tid via samservicebyrån.

– Vi har också rätt många invandrare som kommer hit för att arbeta. De kan inte alltid språket och har svårt att få service på nätet. Här kunde samservicerådgivaren vara till hjälp, säger Olav Sjögård.

Enligt avtalet som nu undertecknats av stadsstyrelsen öppnar byrån den första april.