Den ekonomiska situationen varierar i de olika kommunerna, men totalt har coronavirusutbrottet redan berövat kommunerna på 650 miljoner euro.

Lappträsk har klassats som ny kriskommun av Finansministeriet. På basen av bokslut från år 2019 och tidigare år hamnade totalt sex kommuner på kriskommunlistan. De övriga fem på listan är Honkajoki, Kyyjärvi, Teuva (Östermark), Jämijärvi och Vehmaa (Vemo).

Av dessa kommuner har Honkajoki kommunfullmäktige redan beslutat om sammanslagning med Kankaanpää kommun. Då det gäller Kyyjärvi har Finansministeriet bestämt att kommunen ska vara med i en kommunindelningsutredning där också Alajärvi, Karstula, Perho och Saarijärvi ingår.

Teuva, Jämijärvi och Vehma har redan från tidigare år på gång strikta ekonomibalanseringsprogram som man går vidare med.

— Det tar alltid många år i anspråk att få ekonomin i balans i kommunerna.  Med Lappträsk, som ju är en ny kriskommun, startar vi förhandlingarna före utgången av augusti månad, säger Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman på ministeriet.

Oklart hur epidemin påverkar linjedragningar

Corona-läget inverkar inte på detta års kriskommunlista. Nästa år är situationen på kommunfältet en annan då boksluten granskas av ministeriet. Nylands förbund publicerade 2.6 en bedömning som visar att coronans inverkan på kommunernas skatteintäkter redan nu skulle vara uppe i 650 miljoner euro.

— I kommunallagen står det att en kommun kan bli föremål för ett kriskommunsförfarande. Jag kan inte säga vilka linjedragningar regeringen eller ministeriet kommer att göra i detta fall. I alla fall kommer man nästa år att mycket noggrant undersöka vad kommunernas svårigheter beror på. Coronan inverkar också på kommunernas möjligheter att täcka underskotten, säger Lappalainen.

Med eller utan corona så är kommunfältets ekonomi inget att hurra för. Läget är dock mycket varierande i de olika kommunerna.

— En del av kommunerna klarar sig trots coronan, andra skulle vara i problem även utan coronan, sammanfattar Vesa Lappalainen situationen.

Artikeln publicerades ursprungligen på kuntalehti.fi