Regeringens utlovade stödpaket på åtminstone en miljard räcker inte till.

Coronavirusepidemin försvagar kommunekonomin med 1,8 miljarder euro i år. Det här visar Kommunförbundets kompletterade prognos, som inkluderar, förutom de 24 största städerna, också mindre städer och kommuner.

Sammanlagt omfattar analysen nu 69 kommuner.

Kommunförbundets tidigare prognos, som utgick från de 24 största städerna, uppskattade bortfallet till 1,5 miljarder euro.

Till stor del beror den försvagade ekonomin på att skatteintäkterna minskar. Bortfallet här är ungefär en miljard.

Samfundsskatten minskar med 600 miljoner euro på grund av epidemin, och primärvårdens och socialvårdens utgifter ökar med 300 miljoner euro.

Kommunförbundets vd Minna Karhunen säger i ett pressmeddelande att statens utlovade stöd inte får urvattnas. Regeringens stödpaket på en miljard kommer i bästa fall bara att täcka hälften av det ekonomiska bortfall som coronakrisen orsakar.

Kommunförbundet påpekar också att ungefär en tredjedel – 547 miljoner euro – av kommunernas uteblivna skatteintäkter är kopplade till det stödpaket och de skattelättnader som regeringen gett näringslivet.

Det här bortfallet kompenseras i år, men tas från nästa års statsandelar.

Läs mera här.