I måndags skulle regeringen ge lugnande besked till kommunerna, men löften om ett stödpaket uteblev.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) kunde inte ge något lugnande besked till kommunerna, vad gäller hurdant stödpaket som regeringen planerar när coronaepidemin får kommunekonomin på fall.

Paatero upprepade endast det som tidigare var känt, nämligen att det skattebortfall som förra veckans 15 miljarder euro stora stödpaket till näringslivet förorsakar kommunerna ska kompenseras.

I övrigt hänvisade Paatero till att man beräknar hur stort inkomstbortfall som krisen orsakar kommunerna. Innan sådana beräkningar är klara finns inget detaljerat stödpaket att utlova, men Paatero uppmanade kommunerna att ha is i magen och inte vidta åtgärder som uppsägningar och permitteringar.

Enligt Kommunförbundets beräkningar är prislappen för coronakrisen i kommunerna minst 1,5 miljarder euro.

Kommunerna och de kommunalt anställda är livsviktiga i kampen mot epidemin, underströk Paatero.

”Inte blev man klokare”

Kommunförbundets vd Minna Karhunen är besviken på regeringens budskap. Innan måndagsförmiddagens presskonferens konstaterade hon att kommunernas ekonomiska situation var svår redan innan coronakrisen.

Karhunen hade väntat sig klara besked men fick se sig besviken.

– Inte blev man desto klokare av detta, sa hon i Yles direktsändning efter presskonferensen. Dagens besked har åtminstone inte hjälpt kommunerna.

Karhunen hoppas att kommunerna stöds på samma sätt som företagssektorn utlovats stöd. Att regeringen hänvisar till att situationen är svår att utvärdera förstår hon inte. Kommunförbundets utredning, som gjort med de 24 största städernas ekonomidirektörer, visar att kommunsektorn försvagas med åtminstone 1,5 miljarder euro under 2020.

– Det är en försiktig siffra, säger Karhunen, som utgår från att coronkrisen är över på några månader.

I slutändan handlar diskussionen om den offentliga ekonomin om att tjänsterna fungerar och att folk får den vård som de behöver, menar Karhunen.

 

Omöjligt undvika permitteringar

Kommundirektör Stefan Svenfors, Pedersöre, följde regeringens presskonferens om stödpaketet till kommunerna. Hans första spontana kommentar när Kommuntorget ringer upp:

­– Det var inte mycket kommunerna fick. Jag hade väntat mig mera.

Enligt Svenfors kommer det att bli omöjligt för kommunerna att hitta ersättande arbete åt alla de anställda som blir utan jobb när kommunala verksamheter körs ner som en följd av corona-krisen.

Den personal som har vårdutbildning men jobbar inom andra sektorer är lätt att omplacera, men ju större verkningarna av coronakrisen blir desto svårare blir det att hitta ersättande arbete åt alla som berörs.

– På sikt kommer kommunerna inte att kunna undvika permitteringar, säger han.

Kommuner kallsvettas

Enligt Svenfors kan kommunerna att klara läget någorlunda fram till den 13 april genom att uppmana personalen att ta ut semesterdagar och övertider.

– Men vad händer om och när undantagsläget förlängs? frågar han och tillägger att det är många kommuner som börjar kallsvettas nu.

Det positiva beskedet av regeringen är att det skattebortfall som stödpaketet till näringslivet leder till, kommer att kompenseras.

– Regeringen har även lovat att se över fördelningen av inkomsterna från samfundsskatten. Men vad hjälper det med en omfördelning om samfundsskatten är noll?

Svenfors säger att kommunerna förstår att de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin är svåra att bedöma i nuläget.

– Kommunerna kommer att gå sargade ur krisen. De åtgärder som nu vidtas stödjer oss främst i den mest akuta delen av krisen. Jag hade gärna sett mera konkreta siffor och löften av regeringen i dag.

”Regeringen verkar inte förstå”

Henrik Rainio, finansdirektör i Borgå, är också han missnöjd med dagens icke-budskap från regeringen. Rainio säger att han är besviken på regeringen och kommunminister Paatero, som har tagit del av den prognos som Kommunförbundet och de 24 största städerna, bland dem Borgå, har gjort.

Han säger sig förstå att exakta prognoser är omöjliga, men det var de också för näringslivet och trots det kunde regeringen fatta beslut om ett stödpaket för företagen.

– Vi hade behövt ett konkret paket i miljardklassen som visar att regeringen är seriös. Det enda regeringen lovat är att kompensera bortfall som dess egna åtgärder orsakar. Vi vet att under den förra finanskrisen så halverades samfundsskatten, och under denna kommer den att sjunka med åtminstone 20 procent. Också kommunalskatten, som väger tungt i kommunerna, kommer att sjunka. Samtidigt ökar utgifterna för social- och hälsovården, och regeringen säger att kommunerna inte får säga upp eller permittera. Vi ska också sänka avgifterna för dagisbarn som hålls hemma. Och tröts detta kommer inga löften om stöd.

Hur förstår du att regeringen inte lovar något stödpaket i dagsläget?

– Det är väldigt svårt att förstå. Ibland känns det som att den inte förstår realiteterna i kommunerna. En del politiker talar om att gå vidare med reformer som saknar prioritet just nu. Jag förstår tågordningen, att man först måste stöda företagen. Men man måste komma med ett trovärdigt paket, eller åtminstone säga på vilken nivå stödet kommer att ligga. Det finns prognoser för kommunekonomin från ifjol som kan fungera som underlag för det. Detaljer kan man gå in i senare. Men att nu säga ingenting, utan talar bara om fortsatta utvärderingar, samtidigt som kommuner uppmanas att sänka avgifter och inte permittera, det är inte realistiskt.

När måste regeringen komma med besked?

– Det var idag. Många kommuner fattar beslut denna vecka. Så beskedet borde ha kommit idag.

Rainio säger att Borgå är i en bättre situation än de flesta kommuner. Men också i Borgå måste man börja se över vad som kan göras, till exempel vad gäller personalen och planerade investeringar.

Några beslut tas inte i Borgå denna vecka, men tidsspannet krymper. Inom några veckor börjar staden fatta beslut om hur coronaepidemins ekonomiska konsekvenser ska pareras.