Kommunernas lånestock ökar också, visar Statistikcentralens siffror.

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna på fastlandet var sammanlagt 19,2 miljarder euro under årets sex första månader, rapporterar Statistikcentralen.

Det här är enbart 0,3 procent högre kostnader än under motsvarande period året innan, vilket tyder på att coronaepidemin har haft både minskande och ökande effekter på verksamhetskostnaderna.

Virusepidemin syns tydligare i kommunernas externa verksamhetsintäkter. Intäkterna uppgick till 3,3 miljarder euro, vilket var en minskning med 2,4 procent. Alltså syns konsekvenserna av coronaepidemin i kommunernas driftsekonomi åtminstone som en minskning av verksamhetsintäkterna.

Under perioden januari-juni i år fick kommunerna 11,7 miljoner euro i skatteinkomster. Det här är 1,3 procent mindre än skatteinkomsterna för januari-juni året innan.

Kommunernas statsandelar ökade med 14,3 procent till 5,1 miljarder euro. Årsbidraget ökade med 0,3 miljarder euro och var 1,4 miljarder euro.

Skatteinkomsterna minskade på grund av betalningsarrangemang och betalningsanstånd som beviljats för att lindra av konsekvenserna av epidemin. Staten kompenserar kommunerna genom att öka kommunernas statsandelar, från och med maj. Den här ersättningen dras av från statsandelarna för följande år.

Det ser inte så dåligt ut, är Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallios första intryck. Men det blir utmanande att hålla nivån.

Under första halvåret 2020 var kommunernas investeringsutgifter 1,7 miljarder euro. Jämfört med januari–juni året innan var ökningen 13,8 procent.

Lånestocken ökade under de tre senaste månader med 2,4 procent. I slutet av juni var den 19,6 miljarder. Per invånare var lånestocken 3 570 euro.

Coronaepidemins inverkan på samkommunernas verksamhetsintäkter ser ut att ha gått i samma riktning som i kommunerna. De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna var 7,9 miljarder euro under januari–juni 2020, en ökning med 0,2 procent.

Samkommunernas externa verksamhetsintäkter minskade med 3,4 procent till 7,9 miljarder euro. Samkommunernas investeringsutgifter var 0,6 miljarder euro under det första halvåret, en ökning med 13,8 procent.

I slutet av juni var samkommunernas lånestock 5,0 miljarder euro. Ökningen från slutet av mars samma år var 4,7 procent.