Regeringen vill ersätta kommunerna med drygt 547 miljoner euro. Summan dras av från statsandelarna nästa år. Kommunförbundet vill se ett stödpaket på 1,5 miljarder euro. Det väntas nästa vecka.

Regeringen föreslår att kommunerna i år ersätts till fullt belopp för den fördröjning av skatteinkomsterna som beror på coronasituationen, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Det handlar alltså om den ersättning som regeringen lovat redan tidigare, när stödpaketet till näringslivet presenterades och kommunernas lovades ersättning för det skattebortfall det innebär.

Lösningen beskrivs av ministeriet som kostnadsneutral. Ett belopp som motsvarar årets ersättning ska nämligen dras av från kommunernas statsandelar 2021.

Ministeriets beräkning är, att kommunernas skatteintäkter minskar temporärt med sammanlagt 547 miljoner euro i år.

Av den summan är 422 miljoner euro består av kommunalskatt, 45 miljoner euro av samfundsskatt och 80 miljoner euro av fastighetsskatt.

Karhunen hoppas på stödpaket nästa vecka

Enligt Kommunförbundet förlorar kommunerna sammanlagt 1,5 miljarder euro i år på grund av coronavirusutbrottet.

Städernas och kommunernas kommunal- och samfundsskatteinkomster minskar med över 700 miljoner euro, beräknade förbundet i mars, och ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna försvagar den kommunala ekonomin med minst 400 miljoner euro.

Minna Karhunen.

Samtidigt minskar de krympande avgifts- och försäljningsintäkterna kommunernas inkomster med cirka 200 miljoner euro. De övriga ekonomiska konsekvenserna, till exempel ökade kostnader för räddningsväsendet, uppskattas av Kommunförbundet försvaga den kommunala ekonomin med ytterligare över 100 miljoner euro.

I mars sa Kommunförbundets vd Minna Karhunen att siffrorna var en minimiuppskattning.

– De faktiska konsekvenserna riskerar bli flerfaldiga. Kommunsektorn har kämpat för att uppnå ekonomisk balans redan före coronan. De slutliga konsekvenserna kan bedömas först efter krisen. Redan nu står det dock klart att staten måste stödja kommunerna betydligt mer än hittills, om man till exempel verkligen vill undvika permitteringar, sa Karhunen den 23 mars.

Vad gäller den nu aktuella ersättningen säger Karhunen att det inte kan ses som en ersättning eftersom summan dras av från statsandelarna nästa år.

Karhunen säger att kommunerna och förbundet otåligt väntar på besked om det egentliga stödpaketet. Enligt hennes uppgifter kommer ett sådant att presenteras i samband med ramförhandlingarna som inleds nästa måndag.

— Vi har sagt att stödåtgärderna måste vara i storleksklassen 1,5 miljarder euro. Jag har hört att ett stort stödpaket bereds, och har hört summor nämnas men det är så långt bara rykten, säger Karhunen.

Kommunerna får dröjsmålsränta

Regeringen föreslår också att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Ersättningen skulle betalas som en ersättning för viss tid i enlighet med kommunernas pott av kommunalskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten.

Kommunerna föreslås dessutom få dröjsmålsränta i anslutning till betalningsarrangemangen för skatter som redovisas till kommunerna i enlighet med skattelagstiftningen. Dröjsmålsräntan beräknas uppgå till 20 miljoner euro för kommunalskattens del, 2 miljoner euro för samfundsskattens del och 3 miljoner euro för fastighetsskattens del.

Eftersom kommunerna får skatteinkomsterna och dröjsmålsräntorna senare via skatteförvaltningen, dras motsvarande belopp av från statsbidraget för 2021.

Skatteinkomsterna fördröjs emedan Skatteförvaltningen lindrar villkoren för betalningsarrangemangen för företagens skatter och dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget sänks.

Ändringarna avses träda i kraft så snabbt som möjligt.

Artikeln uppdaterad 15:20: Rubriken ändrad och Karhunens kommentarer tillagda.