I kommunerna är man besviken över att samhällsfördraget strandade. Samtidigt råder en ovisshet om vilka de alternativa åtgärderna är.

Samhällsfördraget föll igår kväll för andra gången. I många kommuner ser man det som beklagligt att arbetsmarknadsparterna inte lyckades nå samförstånd om samhällsfördraget.

– ­Det är sorgligt att parterna inte lyckades enas. Det råder en obalans mellan inkomster och förpliktelser i kommunerna och det har länge talats om att normerna behöver lättas upp. Något måste ske nu, säger Fredrik von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå.

Enligt honom har Borgå ändå ett relativt bra utgångsläge eftersom man genom tidigare åtgärder lyckats trycka ner skuldbördan.

– Redan 2008 började vi sanera ekonomin. På sikt kommer Borgå att klara sig, vi måste se över servicenivån och hitta en effektivitet i verksamheten.

Också Kaskö har redan tidigare sanerat och i kommunen är man van vid att vara flexibel, påpekar stadsdirektör Marlene Svens. Hon anser att det ännu är svårt att ta ställning till betydelsen av att samhällsfördraget strandade, eftersom det råder en oklarhet kring vilka alternativen är.

– I en liten kommun som vår är man van att syssla med många olika uppgifter och vara flexibel. Det vore viktigt att lätta på byråkratin eftersom den idag sysselsätter tjänstemännen väldigt mycket.

Svens anser att de kommunala uppgifterna blivit betydligt mer reglerade sedan hon för  20 år sedan började jobba inom den kommunala sektorn.

– ­En uppluckring av byråkratin kunde säkert bidra till besparingar. Det är också viktigt att få tillbaka en framtidstro, säger Svens.

Också Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att det känns svårt att kommentera samhällsfördraget då alternativen ännu är oklara.

– Vi skulle ha behövt ett gemensamt samhällsfördrag. Samtidigt mår Pargas som kommun bra ekonomiskt. De senaste två åren har vi haft ekonomin i balans. Hela samhället skulle vara betjänt av att man höjde produktiviteten och att finländarna jobbade lite mer. Ändå vore det bra med särlösningar för vissa grupper, som till exempel småbarnsföräldrar.

Läs också:

Kommunarbetsgivarna KT: Stor skada att samhällsfördraget föll­

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *