Finansministeriet samlar in utlåtanden om regeringens förslag att tillfälligt ändra kommunallagen.

Kommunerna ska kunna ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott i sina balansräkningar, om coronaepidemin gör det omöjligt att göra det inom fyra år.

Det här föreslår regeringen, och fram till den 11 september begär Finansministeriet in utlåtanden om propositionen. Ändringen av kommunallagen skulle vara temporär, och gälla också samkommuner.

Lagändringen skulle möjliggöra att Finansministeriet förlänger tidsfristen för balanserandet av balansräkningen, från fyra till sex år.

Tanken är att lagen träder i kraft så snart som möjligt så att kommunerna kan beakta dem när budgeten och ekonomiplanen för 2021 görs upp.

Lagen föreslås gälla till och med den 31 december 2025.

Bakgrunden är alltså den pågående epidemin som, enligt ministeriets skrivelse, har fått betydande konsekvenser för samhällsekonomin, den offentliga ekonomin och den kommunala ekonomin.

Epidemin påverkar kommunernas ekonomi eftersom särskilt utgifterna för social- och hälsovården ökar och skatte- och avgiftsintäkterna minskar, skriver ministeriet.

Uppskattningen är att krisen påverkar kommunekonomin så, att det uppstår ett ännu större underskott eller så att det blir svårare för kommunerna att genomföra åtgärder för att täcka ett underskott.

Hur långvariga konsekvenserna blir är osäkert, men sannolikt kommer de att synas i kommunernas ekonomi också nästa år. Det är de här konsekvenserna som regeringen vill beakta, och samtidigt göra det möjligt för kommunerna att anpassa sin ekonomi.

Lagändringen ska ge kommunerna möjlighet att över en längre sprida ut de åtgärder som de ekonomiska svårigheterna. Med andra ord ska kommunerna ha möjlighet att stegvis över en längre tid sätta in sådana åtgärder som behövs för att täcka underskottet.

Utlåtanden kan lämnas här.