Antalet kommunalt anställda minskar för fjärde året i rad. Minskningen på ett år är 7 500 personer.

I oktober 2015 uppgick personalstyrkan på kommunsektorn till 422 000, vilket är två procent färre än året innan. Antalet anställda motsvarar nu personalstyrkan på kommunsektorn år 2005.

År 2011 var antalet kommunalt anställda som störst, då hade kommunerna och samkommunerna 441 000 anställda. På fyra år han således 19 000 kommunala jobb försvunnit, visar Statistikcentralens lönestatistik.

Den personal som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA minskade med 4 300 personer eller 1,4 procent. Förhållandevis mest minskade dock antalet timavlönade anställda. Minskning: 11 procent.

Personal som omfattas av avtalet för tekniska sektorn minskade med 4 procent och personal inom undervisningssektorn med 2 procent. Däremot förblev antalet läkare oförändrat.

I oktober 2015 hade kommunsektorn 413 200 månadsavlönade och 8 500 timavlönade. Utöver dessa hade nästan 30 000 personer oavlönad tjänstledighet eller annan arbetsledighet.

Månadslönen i snitt 3 112 euro

I oktober 2015 var de månadsavlönades totala inkomster i snitt 3 112 euro. Inom AKTA:s avtalsområde var de totala inkomsterna i snitt 2 743 euro per månad, inom undervisningssektorn 3 798 , för läkare 7 380 och inom tekniska sektorns avtalsområde 3 221 euro per månad.

De timavlönades löner för ordinarie arbetstid med tillägg var i oktober 2015 i snitt 14,58 euro och den genomsnittliga totala timlönen 14,87 euro.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *