Minna Arves förslag godkändes av Åbos stadsstyrelse, som också beslöt att avstå mötesarvoden i december.

Åbo stads samarbetsförhandlingar var tänkta att spara 7,2 miljoner euro. Det målet nåddes inte när stadsstyrelsen i går godkände stadsdirektör Minna Arves sparförslag utgående från förhandlingarna.

Åbo sparar drygt 4 miljoner euro, och i den åtgärden ingår permitteringar av 57 ledande tjänstemän – inklusive stadsdirektören själv – i december. Permitteringarna sparar 230 000 euro.

Ledningen är de enda anställda som permitteras. Arve motiverar förslaget att mer utbredda permitteringar skulle ha för stora konsekvenser för de anställdas välmående och för kommuninvånarnas service.

Övriga inbesparingar inkluderar bland annat slopade lunchförmåner, nedskärningar i utbildningsdagar, färre tjänsteresor och fördröjda rekryteringar.

Staden ska också utreda mer bestående inbesparingar, med tanke på det utmanande ekonomiska läget överlag.