Det var inte rimligt av staden att förvänta sig att en elev med koncentrationssvårigheter skulle byta skola för att få gratis skoltransport, menar Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förkastat Helsingfors förvaltningsdomstols och Helsingfors stads elevvårdschefs beslut om att inte bevilja gratis skoltransport. HFD anser i ett färskt beslut att en elev ska beviljas gratis skoltransport som en rimlig anpassning enligt paragraf 15 i diskrimineringslagen.

Eleven, som går i en lågstadieskola, hade konstaterats ha en ärftlig sjukdom som yttrade sig som oro, koncentrationssvårigheter, svårigheter i att styra funktionsförmågan och massiva svårigheter med impulskontroll. Eleven började första klass i augusti 2016 i sin egen närskola. Efter skolstarten flyttade familjen till ett annat elevupptagningsområde.

Trots flytten beviljades eleven rätten att gå alla skolklasser i den skola som redan var bekant, men föräldrarnas ansökan om skolreseförmån i februari 2018 avslogs eftersom skolan inte var elevens närskola. Enligt det beslutet skulle resekostnaderna vara vårdnadshavarnas ansvar.

HFD anser i sitt beslut att Helsingfors stad inte i februari 2018 har kunnat förutsätta, att för att få gratis skoltransport hade eleven behövt byta skola. Eleven hade då gått i skolan i ett och ett halvt års tid. Eleven hade gått i samma skolas förskola, utan problem.

Därmed anser HFD att eleven ska beviljas gratis skoltransport enligt diskrimineringslagen. De tidigare besluten av Helsingfors elevvårdschef, inom för- och grundläggande utbildning, och av Helsingfors förvaltningsdomstol upphävs och ärendet sänds tillbaka till elevvårdschefen för ny behandling.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.

HFD:s domslut finns här.