Twitter har på gott och ont, kanske främst på ont, blivit en plattform för diskussion och debatt. Politiker och journalister är flitiga twittrare, men också kommunala tjänstemän använder mediet för att hålla sig ajour.

Kommuntorget tog en titt på hur stads- och kommundirektörerna på tvåspråkiga orter på fastland för sig på Twitter. Föga överranskande toppas listan av de stora städernas direktörer. Helsingfors stadsdirektörs Jan Vapaavuori är klar etta med över 68 200 följare.

Åbos och Lovisas stadsdirektörer Minna Arve och Jan D. Oker-Blom kommer rätt långt efter med drygt 6 100 respektive 1 200 följare. Av de tre är det Arve som följer flest personer på Twitter. Se den fullständiga listan nedan.

Hårfin gräns mellan det politiska och icke-politiska

Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar har nästan 470 följare på Twitter. Han säger att

Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla.

för hans del ärden grundläggande tanken att föra fram sådant som kan intressera kommuninvånarna.

— Twitter är inte så begränsat som Facebook, du kan följa vem som helst — även om det är få invånare som utnyttjar den möjligheten.

Masar säger att det ofta är kommunfolk som följer varandra på Twitter, liksom journalister. Därmed uppstår en växelverkan: man ger och tar emot intryck.

Har du som en tjänsteman i ansvarsposition fått utbildning i hur Twitter ska användas?

— Vi har fått en kommunikationsutbildning och diskuterat hur sociala medier kan utnyttjas. Jag har också kollegor som utbildat oss övriga . För min del gäller det att ha spelöga och inte gå in på politikernas område. Det är sådant som vi diskuterar med de politiska ordförandena i staden, hur vi lyckas hålla nivån. Gränsen mellan vad som är politik och inte är hårfin.

Masar säger att han kan som stadsdirektör kritisera reformer som inte är bra för Grankulla, men måste samtidigt vara neutral och inte rikta in sig på enskilda partier.

Har du gått över den hårfina gränsen någon gång?

— Inte på något allvarligt sätt. Ibland måste man fundera om det är vettigt att fortsätta en diskussion, och någon gång har jag efteråt raderat en tweet. Jag var rätt kritisk till den förra regeringens social- och hälsovårdsreform, och även om fullmäktige tagit samma ställning så måste jag akta mig för att inte gå för långt. Samlingspartiet är näst största parti i Grankulla men min kritik gällde regeringens reform, inte Samlingspartiet.

— Man lär sig hela tiden, och måste komma ihåg att man inte finns på Twitter enbart som privatperson.

Stads- och kommundirektörernas Twitterlista

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *