En ny guide från Finansministeriet sammanställer information om e-möten och ibruktagandet av ett elektroniskt system för beslutsfattandet.

Distansarbete, e-möten och digitalt beslutsfattande underlättar när arbetet blir mindre beroende av plats, och digitaliseringen i samhället ställer nya krav. Syftet med guiden är att precisera vad digitaliseringen av det kommunala beslutsfattandet betyder, vad lagstiftningen kräver och vilka saker som bör tas i beaktande ur informationsförvaltningsperspektiv så att e-mötena ska vara datasäkra.

I guiden presenteras exempel på och erfarenheter av nya handlingssätt i S:t Michel och i Pargas, där de nya mötesförfarandena redan tagits i bruk.

Kommunallagen som tillämpats från och med ingången av 2017 sporrar kommunerna till att tillämpa och utveckla det kommunala beslutsfattandet. Lagen gjorde det möjligt för kommunerna att tillämpa bland annat digitala beslutsförfaringar, vilket i praktiken betyder tid- och platsoberoende beslutsfattande i ett slutet informationssystem innan de beslutande organen har sina egentliga möten.

Guiden har publicerats i anslutning till finansministeriets digikommunförsök (2016-2019) som går ut på att utveckla kommunernas e-tjänster med hjälp av försökskulturmetoder.

Ladda ned guiden från nätet: Guide för kommunernas elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *