Finansministeriet har igen inlett en ny runda för ansökan om statsunderstöd för 2021 den 18 februari. Understöd kan sökas för gemensamma projekt som främjar digitaliseringen och sådana förändringar i verksamheten som den förutsätter samt förankringen av dem i bestående och bättre praxis.

I år kan finansiering sökas för utveckling av digitaliseringen av kommunernas verksamhet och tjänster inom verksamhetsområdet för den byggda miljön och för att främja den digitala säkerheten i syfte att säkerställa kontinuiteten i kommunernas verksamhet och ledning.

När det gäller projekten bedömer man särskilt hurdana förbättringar de åstadkommer och hur projekten ändrar kommunens verksamhetssätt och processer.

Understöd kan inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet stöder utvecklingen inom sitt eget ansvarsområde separat.

Understöd beviljas inte för projekt som enbart omfattar digitalisering av material.

Ansökningstiden går ut den 4 maj 2021 kl. 16.15.