När nästan hela Finland jobbar på distans, och många använder nätet via mobila lösningar och hemifrån istället för från arbetsplatsen sätts nätverkskapaciteten på prov.

Det finns ingen helhetsbild av hur det ser ut i kommunerna, men alla stora städer följer med kapaciteten i deras datanätverk, säger Jari Ylikoski från Kommunförbundet.

Olika tjänster kan ha olika inverkan och strukturer, t.ex. användningen av VPN kan innebära punktvis belastning. Här följer man med samma saker som då man dimensionerar tjänster, t.ex. antal träffar via webben eller mobil användning.

Städerna har i de flesta fall avtal om en viss kapacitet, och förhandlar sedan med leverantörerna om det finns behov av att lyfta kapaciteten.

I Korsholm har man inte upplevt stora problem ännu

— Förvaltningen i Korsholms kommun prövade med en del distansarbete redan under måndagen och tisdagen. De viktigaste funktionerna fungerade bra, säger Gustaf Westerholm, webbkommunikatör i Korsholm.

— I skolan sker distansundervisningen inte via fjärrskrivbord utan via Office 365 i molnet. Dessutom är elevernas och lärarnas AD-konton på skild server från de övriga i kommunen så den belastningen påverkar inte övriga funktioner i kommunen.

— Vår webbplats fungerar som normalt och vi har redan från och med i torsdags bett vår leverantör att flytta över sidan till en helt egen server så att inte sidan ska krascha.

— Det vi däremot ser problem med är att det verkar som om Microsofts servrar är belastade, det tar flera timmar att installera nya datorer om ska tas i bruk för bland annat distansarbete och att genomföra uppdateringar. Däremot har vi inte sett några problem utöver det vanliga med Office 365.