Tre kommuner och tre pinfärska informatörer. Den kommunala kommunikationen får i höst ett jättelyft i Jakobstad, Pedersöre och Kronoby när de tre informatörerna blir varma i kläderna.

Hittills har de tre nytillträdda informatörerna Jeanette Östman (Jakobstad), Malin Henricson (Pedersöre) och Pia Byskata (Kronoby) inte hunnit så mycket mer än bekanta sig med sina nya organisationer. Och ja, alla tre vet att förväntningarna på dem är höga.

– ­Ensam åstadkommer en informatör inga underverk, säger de med en mun. För att lyckas måste man samarbeta med de andra anställda i kommunen.

Trots att alla tre har arbetat som journalister i många år upplever ingen av dem bytet av jobb och yrkesprofil som speciellt dramatiskt. Själva hantverket för en journalist och en informatör är i mångt och mycket detsamma, menar de.

– Att få jobba som kommunikatör för Jakobstad är ett drömuppdrag för mig, säger Jeanette Östman. Nu kan jag kombinera tidigare yrkeserfarenhet med mitt samhällsintresse och bygga upp något nytt, samtidigt som jag bidrar till en positiv samhällsutveckling i Jakobstad.

– När jag såg annonsen att Pedersöre, som jag tidigare bevakade som journalist, sökte en informatör visste jag att det här är en chans som jag inte kunde låta gå mig förbi, säger Malin Henricson. Jag känner Pedersöre och kommunens personal väl. Nu ser jag fram emot att få bygga upp kommunens information.

– Jag blev kontaktad av en massa människor som uppmanade mig att söka informatörsjobbet i Kronoby och det kändes förstås jättebra, berättar Pia Byskata. Det är i år 30 år sedan jag skrev min första journalistiska text på svenska, den handlade om travet i Kronobys grannkommun Kaustby.

Lättillgängligt och trevligt på sajterna

Alla tre har de liknande erfarenheter av kommunal information: de kommunala tjänstemännen är hjälpsamma, medan de kommunala sajterna ofta känns byråkratiska, tunglästa och svårtillgängliga. Men nu ska det bli ändring på det.

– Texterna på de kommunala sajterna ska vara lättillgängliga och trevliga att läsa. Kommuninvånarna ska inte behöva leta efter information, säger Pia Byskata.

Malin Henricson och Jeanette Östman håller med.

– Den bild som ges utåt är byråkratisk. Var är alla människor som håller igång kommunen? Åtminstone syns de inte på bild! Det är ju trots allt människorna som ger kommunen ett ansikte och en själ!

– Jag vill visa vad Jakobstad gör för sina invånare, fortsätter Östman. Stadens personal går till jobbet varje dag med uppdraget att göra livet bra för invånarna.

– Jag vill att kommunens kommunikation ska vara tydlig, den ska visa vad kommunen och de anställda gör, instämmer Henricson.

De nya informatörerna säger att de kommer att arbeta för en större öppenhet och insyn. Det här finns också inskrivet i den nya kommunallagen där det bland annat heter att invånarna ska ges ”mångsidiga och effektiva möjligheter” att delta och påverka kommunens verksamhet.

– A och O för en fungerande medborgardialog är att ta med invånarna i beslutsprocessen i ett tidigt skede, säger Malin Henricson. När människor är missnöjda beror det oftast på att de känner sig förbigångna, att de fått information först när besluten redan är fattade.

– Ett första steg är att visa vilja till öppenhet. Den som är ansiktslös och tyst startar ingen dialog, konstaterar Jeanette Östman.

– Vi kommunikatörer är personer som det ska vara lätt att ta kontakt med, fortsätter Pia Byskata. Vi vill prata med folk, vi är inga byråkrater.

– Nej, jag kommer aldrig att bli en pappersvändare på kommunkansliet, intygar Malin Henricson.

En sak som de alla tre har noterat, är att kommunalt anställda i allmänhet trivs på sina jobb.

– Bilden av kommunen som en byråkratisk förvaltningsapparat stämmer inte alls ihop med det vi ser i våra kommuner. Så det måste vi ändra på. Let´s Make Kommunen Great Again!

Gedigen journalistisk bakgrund

Nya nytillträdda informatörerna har alla arbetat som journalister. På bilden från

vänster:

Pia Byskata, fil.mag från Vasa universitet. Karriär: Journalist, arbetade i 15 år på regiontidningen Pohjalainens redaktioner i Vasa, Jakobstad, Kristinestad, tidigare frilansjournalist, webbredaktör och informatör.

Malin Henricson, pol.mag från Helsingfors universitet och socionom (journalist) från Svenska social- och kommunalhögskolan. Karriär: Journalist, har arbetat i 17 år på Jakobstads Tidning senare Österbottens Tidning, vikarie och inhoppare på Hufvudstadsbladet, Yle och Österbottningen.

Jeanette Östman, fil.mag från Åbo Akademi med ämnesstudier i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Karriär: Journalist på Hufvudstadsbladet i drygt tio år, redaktör på Yle, vikarie och frilans på Vasabladet, Jakobstads Tidning senare Österbottens Tidning. Tidigare företagare inom kommunikation, informatör och mångkulturell koordinator

 

Kommunala kommunikatörer är en snabbt växande yrkesgrupp

  • För ett år sedan hade 60 procent av kommunerna i Finland heltidsanställda kommunikatörer. Antalet professionella kommunala kommunikatörer uppgick då till 600 personer.
  • Den nya kommunallagen, reformerna på kommunsektorn och användningen av sociala medier har ökat behovet av professionell kommunikation i kommunerna.
  • Kommunikationsansvariga i enkäten uppgav att den största utmaningen i deras uppdrag var att utveckla kommunledningens och resten av personalens kommunikationsfärdigheter och att bygga upp en växelverkan mellan kommuninvånarna och intressentgrupperna.
  • Kommunikatörer och informatörer ansåg att deras viktigaste uppdrag var att informera om kommunens service och beslutsfattande, att skapa möjligheter för invånarna att delta och påverka, att profilera kommunen och att informera om ärenden som är under beredning.
  • Källa: Kuntien viestintäkysely 2017, Finlands kommunförbund

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *