Begränsningen av resande i Nyland har upphört och regeringen kommer att utfärda en förordning om det vid statsrådets möte på eftermiddagen. Upphävandet av begränsningarna träder i kraft omedelbart efter sammanträdet.

Enligt regeringens uppfattning finns det inte längre några juridiska grunder för tillfälliga rörelsebegränsningar.

Sam Vuorinen, kommundirektör i Mörskom som ligger nära landskapsgränsen i Nyland, skulle ha velat att begränsningen skulle ha förlängts med ett par veckor.

– Jag meddelade i början av veckan att det skulle vara bra att fortsätta begränsningarna över vappen.

Rädslan är att det kommer att bli onödigt resande kring vappen.

Så på vilket sätt onödigt?

– Tja, till exempel resande till stugor. Stugägare väntar förmodligen på att komma ut på landet, särskilt när de var tvungna att vänta över påsk.

Vuorinen har också delat sin ståndpunkt på Twitter:

Han säger att han förstår regeringen när den måste balansera med artiklarna i beredskapslagen och att beslut måste vara rättsligt motiverade. Men å andra sidan bör också hälsa och välbefinnande beaktas.

Sjöarna lockar stugägare

I sitt beslut att upphäva begränsningarna förlitade sig regeringen på bedömningar av epidemisituationen gjorda av social- och hälsovårdsministeriet och THL.

I slutet av mars, när begränsningarna av rörelsefriheten började, ökade koronavirusinfektioner i Nyland klart snabbare än i resten av landet. Nu har skillnaden till resten av landet minskat.

Skillnaderna i sjukdomsfall mellan kommuner är också stora, och de återspeglar inte specifikt landskapsgränserna. Under de senaste dagarna har antalet fall i vissa sjukvårdsdistrikt varit relativt lika med eller större än i HNS.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man skall undvika alla onödiga resor, inklusive besök i stugor.

Det efterfrågas också av Vuorinen. Han säger att i man i Mörskom inte ser snett på stugägare. Men samtidigt vill han påminna människor om att borttagandet av en individuell begränsning inte betyder normalisering av alla flesta funktioner.

– Vi har cirka 510 fritidsbostäder i Mörskom, vilket förmodligen är lite mer än medianen, men mindre än i egentliga stugkommuner. Men våra 15 sjöar lockar människor hit.

Text: Kirsi Riipinen, Kuntalehti
Översättning: Mattias Lindroth