Kvalitetsmässan har blivit ett forum för utbyte av erfarenheter. Tre tidigare nordiska statsministrar medverkar.

Den 2–4 maj är det dags för chefer, tjänstemän och förtroendevalda från i princip alla Sveriges kommuner att samlas i Göteborg. Då arrangeras nämligen Kvalitetsmässan, en viktig mötesplats för svensk offentlig sektor.

Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan haft som mål att stimulera utvecklingen för de offentliga verksamheterna, i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Staffan Isling är VD på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en av arrangörerna, och han ser värdet av en mötesplats som fokuserar på utveckling av välfärden:

– När jag kom till SKR pekade jag ut tre nyckelord för välfärden: Förenkla, förnya och förbättra. För mig är det precis vad Kvalitetsmässan handlar om. Konferensen är ett bra tillfälle att ta lärdom av varandra och dela erfarenheter som bidrar till att utveckla kvaliteten i offentliga sektorn.

Evenemanget är inte bara en svensk angelägenhet, utan samlar både deltagare och föreläsare från hela Norden.

I år medverkar inte mindre än tre tidigare nordiska statsministrar: Norges Erna Solberg, Danmarks Helle Thorning-Schmidt och Sveriges Stefan Löfven. Staffan Isling betonar vikten av att mötas och utbyta erfarenheter, inte minst grannländer emellan:

– Sedan 2020 pågår ett samarbetsprojekt mellan SKR och Finlands Kommunförbund, där vi utbyter kunskap och erfarenheter mellan förbunden och över landgränsen. Den lyhörda och nyfikna diskussionen är ovärderlig för förmågan att ge nya lösningar på gamla problem. Det är alltid lättare att skida i ett färdigt spår, än att ploga sig fram i orörd snö.

Vanda berättar om innovation

Eftersom många som besöker Kvalitetsmässan också vill få möjlighet att möta kollegor från svenska kommuner organiserar Finlands Kommunförbund en träff med Kungsbacka kommun. Deltagare från Finland bjuds in för att under en halv dag träffa representanter för kommunen, som berättar hur de arbetar med tillitsbaserad styrning, arbetsplatskultur och digitalisering.

Just tillitsbaserad styrning och dess implementering i offentliga verksamheter är ett återkommande ämne i årets konferensprogram. En flitigt förekommande föreläsare är förvaltningsforskaren Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i den statliga Tillitsdelegationen som presenterade sin slutrapport på Kvalitetsmässan 2019.

Ett av konferensprogrammets temaspår fokuserar på den digitala omställningen och de möjligheter som nya tekniska lösningar, automatisering och artificiell intelligens erbjuder. Bland andra medverkar Finansministeriets ITK-direktör Jarkko Levasma. Tillsammans med sin estniske kollega Ott Velsberg diskuterar han varför just dessa två länder ligger så långt framme när det gäller användningen av AI.

Ett annat framåtblickande seminarium handlar om Vanda, som valdes till Rising European Innovative City 2021 och på Kvalitetsmässan berättar om hur staden samarbetar med både företag, icke-statliga organisationer och medborgare för att skapa en miljö som möjliggör innovation.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.