Priset är ett erkännande för stadens mod, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Vanda stad vann European Rising Innovative City-priset när Europeiska innovationsrådet avgjorde iCapital Awards-tävlingen i Bryssel i går. Prissumman är på 500 000 euro.

I sin kategori – för städer med 50 000–249 999 invånare – tävlade Vanda främst mot Cascais i Portugal och norska Trondheim. Ursprungligen deltog 14 städer i kategorin.

Tyska Dortmund utnämndes till Europas innovationshuvudstad.

Se Vandas video för tävlingen.

Vanda övertygade juryn med sin presentation om hur staden försöker uppnå koldioxidneutralitet, hur man jobbar med sociala innovationer och digitala lösningar.

Stadsdirektör Ritva Viljanen säger i ett pressmeddelande att utöver utvecklandet av egna projekt så deltar staden i samarbetsprojekt och stödjer den privata sektorn i pilotprojekt, allt med fokus på stadsinvånarna och en förbättrad verksamhet.

– På 50 år har Vanda vuxit från en liten landsbygdskommun till Finlands fjärde största stad. Vanda är Finlands snabbast växande stad – och nu också Europas stigande innovationsstad. Det här är ett fint erkännande för att i vår stad finns modet att experimentera och utveckla. Vanda är fullt av innovationer, som vi gjort tillsammans med invånarna och lokala aktörer, säger Viljanen.